Proudové chrániče PRIORI

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Proudový chránič SCHRACK.

Vydal: Schrack Technik spol. s r.o. Autor: Schrack Technik

Strana 8 z 11

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
všech ostatních podmínek (např. Roční zkušební interval platí jen pro domácnosti podobné provozy. Chránič musí okamžitě vypnout.    8 PRIORI ZKUŠEBNÍ OBVOD  POZNÁMKA  Zkušební tlačítko třeba aktivovat ročně.   VYPÍNACÍ CHARAKTERISTIKY    hraniční hodnoty pásma vypnutí  vypínací oblast typu S  vypínací oblast typu G  zpoždění 10 ms   zpoždění 40 ms   Typická vypínací chararkteristika proudového chrániče se zpožděním  Typická vypínací charakteristika proudového chrániče se zpožděním Vypínací poruchový proud IΔn . Aktivací tlačítka otestuje pouze funkce chybového proudu chrániče. vlhké nebo prašné prostředí) doporučuje zkrácení zkušebního intervalu. tuto kontrolu zodpovědný provozovatel. Testování rovněž potřebné, pokud svítí žlutá a červená LED současně. Tato zkouška nenahrazuje měření zemního odporu ani pravidelnou kontrolu stavu proudového chrániče, které musejí být vykonané zvlášť