Proudové chrániče PRIORI

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Proudový chránič SCHRACK.

Vydal: Schrack Technik spol. s r.o. Autor: Schrack Technik

Strana 8 z 11

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
  VYPÍNACÍ CHARAKTERISTIKY    hraniční hodnoty pásma vypnutí  vypínací oblast typu S  vypínací oblast typu G  zpoždění 10 ms   zpoždění 40 ms   Typická vypínací chararkteristika proudového chrániče se zpožděním  Typická vypínací charakteristika proudového chrániče se zpožděním Vypínací poruchový proud IΔn . Testování rovněž potřebné, pokud svítí žlutá a červená LED současně. vlhké nebo prašné prostředí) doporučuje zkrácení zkušebního intervalu. tuto kontrolu zodpovědný provozovatel. Chránič musí okamžitě vypnout. Roční zkušební interval platí jen pro domácnosti podobné provozy. Aktivací tlačítka otestuje pouze funkce chybového proudu chrániče.    8 PRIORI ZKUŠEBNÍ OBVOD  POZNÁMKA  Zkušební tlačítko třeba aktivovat ročně. Tato zkouška nenahrazuje měření zemního odporu ani pravidelnou kontrolu stavu proudového chrániče, které musejí být vykonané zvlášť. všech ostatních podmínek (např