Proudové chrániče PRIORI

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Proudový chránič SCHRACK.

Vydal: Schrack Technik spol. s r.o. Autor: Schrack Technik

Strana 5 z 11

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
    5 PRIORI PROSAZUJTE JEN SKUTEČNĚ DŮLEŽITÉ PRIORITY - S NOVÝMI PROUDOVÝMI CHRÁNIČI SCHRACK PRIORI PROUDOVÝ CHRÁNIČ PRIORI SIGNALIZUJE CHYBOVÉ PROUDY UŽ PŘED VYPNUTÍM  SIGNALIZACE CHYBOVÉHO PROUDU POMOCÍ LED Zelená Normální provoz Žltá: Upozornění Červená: Nebezpečí vypnutí Chybový proud 30% IΔn Chybový proud 30% IΔn Chybový proud IΔn S PROUDOVÝM CHRÁNIČEM PRIORI PORUCHA ODHALIT VČAS  BEZPOTENCIÁLOVÝ KONTAKT PRO PREVENTIVNÍ SIGNALIZACI VYPNUTÍ Je-li chybový proud vyšší než 30%, signalizační bezpotenciálový kontakt informuje užívatele, parametry 250V AC/1A, průřez pružinových svorek 0,25 1,5 mm2 S PROUDOVÝM CHRÁNIČEM PRIORI MÁTE VŽDY POTŘEBNÉ INFORMACE  Signalizace stavu Přívod napájení Hodnota předřazené Roční zkušební interval kontaktů (zelená/červená) libovolný pojistky (gG) stejná signalizace vybavení jako jmenovitý proud (bílá/modrá) proudového chrániče