Příruční kniha pro elektrotechniky

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Vydal: Neurčeno Autor: Emil Kopecký

Strana 59 z 309

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
........ Oddíl první.... 61..... Počet obrátek poháněné hřídele nutno vžiti vůli smýkání o větší.) Nový řemen nahazuje se, když dynamo nejblíže trans- . 64. Řemen, pohánění dynama sloužící, musí býti jakosti nej­ lepší, hřbetu řezaný, beze švů, lepený, tlustý vláčný; ši­ roký, aby dobře přiléhal kotouči..... Kovové zámky svorky jsou nepřípustný...) pak rovnati bude E.. Dokončena-li práce zednická, upevní lehce posunováky, uvedou horizontály podlejou cementem. Pák usazuje dynamka. Ostatně poukazuje předpisy........ Strojovna........ (Obr. a jelikož totožné, musí rovnati ohmický odpor zdánlivému Tedy w”Zca.. Jsou-li poháněna dynama jedné transmisse, musí každé dynamo dáti vypnouti spojkou hybnou..... Jednou nejhlavnějších podmínek solidní základ, zamezil otřesy podmíněné obyčejně velkou rychlostí stroje. Okolo základu nutno ponechati asi volný, nezadlážděný pás písku, aby otřesy základu nepřenášely zdi, což hlavně platí pro obydlená stavení.. Někdy stává se, montér sám musí venku stavbě vymě­ ňovali kotouče řemenáče, stůjž zde tedy pochod, jak průměry ty nutno určití...... Dynamo státi místnosti suci’é, světlé bez prachu... Tuto země isolovati jest zbytečno, naopak stroj napětím přes 500 Volt dobře zemí spojen býti pomocí zemní plotny mě­ děného drátu. Zdivo státi nejméně nad úrovní podlahy, vůli čistotě... Při stavbě zapustí fundamentní plotny pro šrouby již do zdivá.. Stává rovnice nt tedy d d, jsou průměry kotoučů. n, příslušné obrátky.... Pohon děje buď direktním kuplováním neb přenosem pomocí řemenu neb lana..... 34) Jinými slovy, nejpříznivějšího výsledku docílíme, je-li odpor skutečný roven odporu induktivnímu zdánlivému.60 práce vykonána bude tudíž, když tato plocha stane maximem To nastane při tvaru čtverce čili když napětí strojní bude uzaví­ rali uhel 45° vertikálnou (obr. Když tento byl ztuhl, utáhnou teprve šrouby základní.