Příruční kniha pro elektrotechniky

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Vydal: Neurčeno Autor: Emil Kopecký

Strana 59 z 309

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
. Okolo základu nutno ponechati asi volný, nezadlážděný pás písku, aby otřesy základu nepřenášely zdi, což hlavně platí pro obydlená stavení.. Pák usazuje dynamka....... Jednou nejhlavnějších podmínek solidní základ, zamezil otřesy podmíněné obyčejně velkou rychlostí stroje.. Strojovna.60 práce vykonána bude tudíž, když tato plocha stane maximem To nastane při tvaru čtverce čili když napětí strojní bude uzaví­ rali uhel 45° vertikálnou (obr.. Tuto země isolovati jest zbytečno, naopak stroj napětím přes 500 Volt dobře zemí spojen býti pomocí zemní plotny mě­ děného drátu. 61. Zdivo státi nejméně nad úrovní podlahy, vůli čistotě............. Stává rovnice nt tedy d d, jsou průměry kotoučů... Jsou-li poháněna dynama jedné transmisse, musí každé dynamo dáti vypnouti spojkou hybnou. Dynamo státi místnosti suci’é, světlé bez prachu... 64. Kovové zámky svorky jsou nepřípustný.......... Při stavbě zapustí fundamentní plotny pro šrouby již do zdivá.. Pohon děje buď direktním kuplováním neb přenosem pomocí řemenu neb lana.... n, příslušné obrátky.. Dokončena-li práce zednická, upevní lehce posunováky, uvedou horizontály podlejou cementem.. Ostatně poukazuje předpisy. Když tento byl ztuhl, utáhnou teprve šrouby základní.....) Nový řemen nahazuje se, když dynamo nejblíže trans- ...) pak rovnati bude E...... Počet obrátek poháněné hřídele nutno vžiti vůli smýkání o větší. Oddíl první.. (Obr.. Někdy stává se, montér sám musí venku stavbě vymě­ ňovali kotouče řemenáče, stůjž zde tedy pochod, jak průměry ty nutno určití..... 34) Jinými slovy, nejpříznivějšího výsledku docílíme, je-li odpor skutečný roven odporu induktivnímu zdánlivému.. Řemen, pohánění dynama sloužící, musí býti jakosti nej­ lepší, hřbetu řezaný, beze švů, lepený, tlustý vláčný; ši­ roký, aby dobře přiléhal kotouči.. a jelikož totožné, musí rovnati ohmický odpor zdánlivému Tedy w”Zca