Panelové měřicí přístroje

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Společné technické parametry řady MP. Ampérmetry. Voltmetry. Teploměry termoelektrické. Otáčkoměry. Přístroje řady FP. Ampérmetry. Voltmetry. Příslušenství. Rozměrové náčrtky ...

Vydal: METRA BLANSKO a.s. Autor: Metra Blansko

Strana 25 z 28

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
23Rozměrové náčrtky Schéma zapojení otáčkoměru generátorem Vedení dvouvodičové Vedení třívodičové Vedení třívodičové Tachogenerátorek typ 13A1 včetně stojánku upínacím pasem Tachogenerátorek 13A1 Tachogenerátorky Schéma zapojení odporového teploměru Znak označuje hodnotu odporu vedení, kterou nutné odjustovat z vyrovnávacích odporů umístěných zadní straně přístroje. Schéma zapojení odporového vysílače přístrojem