Panelové měřicí přístroje

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Společné technické parametry řady MP. Ampérmetry. Voltmetry. Teploměry termoelektrické. Otáčkoměry. Přístroje řady FP. Ampérmetry. Voltmetry. Příslušenství. Rozměrové náčrtky ...

Vydal: METRA BLANSKO a.s. Autor: Metra Blansko

Strana 16 z 28

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
Každý přístroj dodáván tachogenerátorem, kterým je scejchován.. ... Průběh stupnice asi 1/5 rozsahu rovnoměrný... Jmenovitý proud přístroje MuP asi 1,5 mA.. MuP 220 MuP 230 MuP 220-T MuP 230-T Třída přesnosti 1,5 1,5 1,5 1,5 Výchylka ukazovatele 100° 100° 100° 100° Délka stupnice 78 Rozměry průčelí 73,5 36,6 96,5 48,1 73,5 36,6 96,5 48,1 Hmotnost cca 0,08 0,11 0,11 0,14 MuP 220 Objednací čísla 0 400 210 210 210 210 0 600 220 220 220 220 0 1000 230 230 230 230 0 1500 240 240 240 240 0 2000 250 250 250 250 0 2500 260 260 260 260 0 4000 270 270 270 270 0 6000 280 280 280 280 0 10000 290 290 290 290 002 126 99. 002 127 08. Přístroje malým tubusem (MuP 220, MuP 230) jsou všech rozsahů oddělenou nekrytou deskou příslušenství... . . Rozsah 1/ min 002 127 02.. .. 002 127 01. MuP 230 MuP 220-T MuP 230-T Otáčkoměr skládá dvou hlavních částí: - tachogenerátorek (vysílač) - měřicí přístroj Jmenovitý proud přístroje MuP asi 1,5 mA. .Otáčkoměry MuP MuP 120 Třída přesnosti 1,5 1,5 Výchylka ukazovatele 80° 80° Délka stupnice 57,2 96,7 Rozměry průčelí 120 120 Hmotnost cca 0,2 0,3 Rozsah 1/min MuP MuP 120 Objednací čísla 0 400 050 051 0 600 150 151 0 1000 250 251 0 1500 350 351 0 2500 450 451 0 4000 550 551 0 6000 650 651 0 10000 750 751 092 001 06.. . Přístroje rozsahem 400, 600 n/min jsou opatře- ny přídavným kondenzátorem pro utlumení kmitání ukazovatele. Tachogenerátor fakturuje samostatně. Pro tachogenerátory platí technické podmínky je- jich výrobce.. 092 001 06.