Panelové měřicí přístroje

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Společné technické parametry řady MP. Ampérmetry. Voltmetry. Teploměry termoelektrické. Otáčkoměry. Přístroje řady FP. Ampérmetry. Voltmetry. Příslušenství. Rozměrové náčrtky ...

Vydal: METRA BLANSKO a.s. Autor: Metra Blansko

Strana 10 z 28

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
Rozsah 002 126 99. MuP 220 MuP 230 MuP 220-T MuP 230-T MuP 210 MuP 220 MuP 230 MuP 220-T MuP 230-T Třída přesnosti 2,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Výchylka ukazovatele 95° 100° 100° 100° 100° Délka stupnice 78 Rozměry průčelí 49,3 24,0 73,5 36,6 96,5 48,1 73,5 36,6 96,5 48,1 Hmotnost cca 0,05 0,08 0,11 0,11 0,14 092 001 06. 002 127 08.. 002 127 02. Přístroje malým tubusem Ø26 (MuP 210, MuP 220, MuP 230) jsou rozsahů 100 oddělenou nekrytou deskou příslušenství, rozsahy 100 mA xA/1 xA/5 jsou odděleným nezáměnným transformátorem proudu pro obě provedení tubusů. ..8 Ampérmetry pro střídavý proud s polovodičovým usměrňovačem Úbytek napětí (mV) MuP 210 Objednací čísla 100 cca 0,9 000 000 000 000 000 150 cca 0,9 100 100 100 100 100 250 cca 0,9 200 200 200 200 200 400 cca 0,9 300 300 300 300 300 600 cca 0,9 400 400 400 400 400 1 cca 0,9 500 500 500 500 500 1,5 cca 0,9 600 600 600 600 600 2,5 cca 0,9 700 700 700 700 700 4 cca 0,9 800 800 800 800 800 6 cca 0,9 900 900 900 900 900 10 cca 0,9 000 000 000 000 000 15 cca 0,9 100 100 100 100 100 25 cca 0,9 200 200 200 200 200 40 cca 0,9 300 300 300 300 300 60 cca 0,9 400 400 400 400 400 100 cca 0,9 500 500 500 500 500 150 cca 0,9 600 600 600 600 600 250 cca 0,9 700 700 700 700 700 400 cca 0,9 800 800 800 800 800 600 cca 0,9 900 900 900 900 900 1 cca 0,9 000 000 000 000 000 1,5 cca 0,9 100 100 100 100 100 2,5 cca 0,9 200 200 200 200 200 4 cca 0,9 300 300 300 300 300 6 cca 0,9 400 400 400 400 400 10 cca 0,9 500 500 500 500 500 15 cca 0,9 600 600 600 600 600 25 cca 0,9 700 700 700 700 700 40 cca 0,9 800 800 800 800 800 60 cca 0,9 900 900 900 900 900 xA/1A cca 0,9 000 000 000 000 000 xA/5A cca 0,9 100 100 100 100 100 002 127 59...... .... . . Přístroje xA/1 xA/5 umožňují rozšíření proudových rozsahů pomocí externího měřicího proudového transformátoru, který není součástí dodávky. .. 002 127 01