OBO - BSS | Systémy se zachováním funkčnosti

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Požární ochranu lze obecně vystavětna čtyřech sloupech požárníprevence, které tvoří stavební řešení,technické vybavení stavby,provozně organizační opatřenía kvalitní protipožární ochrana, zahrnujícíi dostupnost kvalifikovanýchhasičských jednotek.