NOVÁ ŘADA MODULÁRNÍCH PŘÍSTROJŮ RX3,TX3 a DX3

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Jističe, proudové chrániče a chrániče s nadproudovou ochranou, vypínače, tlačítka, signálky, příslušenství pro jističe, chrániče ..., ostatní přístroje, přístroje pro měření, rozvodnice a svorkovnice ...

Vydal: Legrand, s.r.o.

Strana 42 z 68Poznámky redaktora
Obj. Bal. uplynutí časového cyklu (T) kontakt relé sepnut.40 Bal. Po uplynutí doby sepnutí (T1) začne běžet doba vypnutí (T2), celý cyklus opakuje až okamžiku přerušení napětí obvodu cívky relé.03. Nastavitelná doba: 0,1 100 h. 0 047 047 047 44 Počet modulů Počet modulů T1 T2 Pro ovládání elektrických spotřebičů zařízení osvětlení, ventilace, automaty, signalizace. Po uplynutí časového cyklu (T) kontakt relé rozepnut. Opětovná funkce možná přerušení ovládacího napětí. Časový cyklus (T) začíná okamžiku přivedení napětí cívku relé. rozepnutí dojde případě, kdy ovládací napětí přerušeno dříve, než nastavená délka cyklu. T T 0 047 45 T T časová relé 040_luc.qxd:_ 13. Časová relé Zpožděné sepnutí 1 047 Umožňuje zpozdit sepnutí zátěže 1 (alarm, osvětlení) Časový cyklus (T) začíná okamžiku přivedení napětí cívku relé. 1 Časový cyklus (T) začíná okamžiku přerušení napětí obvodu cívky relé. Po uplynutí časového cyklu (T) je kontakt relé rozepnut. Časová relé Časovač 1 047 Umožňuje nastavit sepnutí zátěže 1 po určitou dobu Časový cyklus (T) začíná okamžiku přivedení napětí cívku relé. Multifunkční relé 1 047 Volba následujících funkcí: 1 - zpožděné sepnutí, - zpožděné vypnutí, - zpožděné sepnutí/vypnutí, - časovač pulsní, - časovač předčasné vypnutí, - cyklovač přerušované spínání. Ovládací napětí: 230 AC, 50/60 230 DC. Zpožděné vypnutí 1 047 Umožňuje zpozdit vypnutí zátěže (ventilace). Doba sepnutí (T1) začíná okamžiku přivedení napětí cívku relé. Předčasné vypnutí 1 047 Umožňuje nastavit sepnutí zátěže 1 po určitou dobu. Přerušované spínání cyklovač 1 047 Umožňuje přerušované spínání zátěže 1 s možností nastavení doby vypnutí doby sepnutí (osvětlení, výstražná signalizace). Po uplynutí časového cyklu (T) je kontakt relé rozepnut.15 9:09 Page 40 . Obj. Přepínací kontakt: 250 VA, cosϕ =1