NOVÁ ŘADA MODULÁRNÍCH PŘÍSTROJŮ RX3,TX3 a DX3

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Jističe, proudové chrániče a chrániče s nadproudovou ochranou, vypínače, tlačítka, signálky, příslušenství pro jističe, chrániče ..., ostatní přístroje, přístroje pro měření, rozvodnice a svorkovnice ...

Vydal: Legrand, s.r.o.

Strana 42 z 68Poznámky redaktora
Po uplynutí časového cyklu (T) je kontakt relé rozepnut.40 Bal. Časový cyklus (T) začíná okamžiku přivedení napětí cívku relé. Obj. Přepínací kontakt: 250 VA, cosϕ =1. Opětovná funkce možná přerušení ovládacího napětí. Ovládací napětí: 230 AC, 50/60 230 DC. Nastavitelná doba: 0,1 100 h. rozepnutí dojde případě, kdy ovládací napětí přerušeno dříve, než nastavená délka cyklu. Po uplynutí doby sepnutí (T1) začne běžet doba vypnutí (T2), celý cyklus opakuje až okamžiku přerušení napětí obvodu cívky relé.15 9:09 Page 40 . Časová relé Časovač 1 047 Umožňuje nastavit sepnutí zátěže 1 po určitou dobu Časový cyklus (T) začíná okamžiku přivedení napětí cívku relé. Doba sepnutí (T1) začíná okamžiku přivedení napětí cívku relé. Bal. Po uplynutí časového cyklu (T) kontakt relé rozepnut. 0 047 047 047 44 Počet modulů Počet modulů T1 T2 Pro ovládání elektrických spotřebičů zařízení osvětlení, ventilace, automaty, signalizace. T T 0 047 45 T T časová relé 040_luc.qxd:_ 13. Časová relé Zpožděné sepnutí 1 047 Umožňuje zpozdit sepnutí zátěže 1 (alarm, osvětlení) Časový cyklus (T) začíná okamžiku přivedení napětí cívku relé. uplynutí časového cyklu (T) kontakt relé sepnut. Předčasné vypnutí 1 047 Umožňuje nastavit sepnutí zátěže 1 po určitou dobu.03. 1 Časový cyklus (T) začíná okamžiku přerušení napětí obvodu cívky relé. Obj. Po uplynutí časového cyklu (T) je kontakt relé rozepnut. Zpožděné vypnutí 1 047 Umožňuje zpozdit vypnutí zátěže (ventilace). Multifunkční relé 1 047 Volba následujících funkcí: 1 - zpožděné sepnutí, - zpožděné vypnutí, - zpožděné sepnutí/vypnutí, - časovač pulsní, - časovač předčasné vypnutí, - cyklovač přerušované spínání. Přerušované spínání cyklovač 1 047 Umožňuje přerušované spínání zátěže 1 s možností nastavení doby vypnutí doby sepnutí (osvětlení, výstražná signalizace)