NOARK Proudové chrániče (+manuály)

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Proudové chrániče ... jsou založeny na klasické konstrukci s permanentním magnetem. Výhodou této technologie je napěťová nezávislost vybavovací funkce. Nenulové napětí je potřebné pouze pro funkci obvodu testovacího tlačítka T během testu chrániče. Magnetické proudové chrániče musí být pravidelně testovány s periodou jednoho měsíce.

Vydal: NOARK Electric Europe s.r.o. Autor: NOARK

Strana 9 z 68

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
Proudové chrániče Ex9CL-100, kA T l • Proudový chránič typu odvozený typu citlivého střídavý reziduální proud • časovým zpožděním (necitlivostí) ms • Odolnost proti rázovým proudům 3000 A • Vhodný jako ochrana proti vzniku požáru, jako hlavní chránič domu nebo bytu jako ochrana proti unikajícím proudům (např. 30 Noarx. vlivem chybné izolace) • Selektivní přiřazeným proudovým chráničem typu A Jmenovitý proud Jmenovitý reziduální proud Počet pólů Objednací číslo Typ Balení 63 100 100715 Ex9CL-100 63A 100mA 1/81 80 100 100717 Ex9CL-100 80A 100mA 1/81 100 100 100719 Ex9CL-100 100A 100mA 1/81 63 300 100716 Ex9CL-100 63A 300mA 1/81 80 300 100718 Ex9CL-100 80A 300mA 1/81 100 300 100720 Ex9CL-100 100A 300mA 1/81 Schéma zapojení ET T l Proudový chránič typu odvozený typu citlivého střídavý reziduální proud S časovým zpožděním (necitlivostí) ms Odolnost proti rázovým proudům 3000 A Vhodný jako ochrana proti vzniku požáru, jako hlavní chránič domu nebo bytu jako ochrana proti unikajícím proudům (např. vlivem chybné izolace) Selektivní přiřazeným proudovým chráničem typu A Jmenovitý proud Jmenovitý reziduální proud Počet pólů Objednací číslo Typ Balení 63 100 100721 Ex9CL-100 63A 100mA 1/45 80 100 100723 Ex9CL-100 80A 100mA 1/45 100 100 100725 Ex9CL-100 100A 100mA 1/45 63 300 100722 Ex9CL-100 63A 300mA 1/45 80 á300 100724 Ex9CL-100 80A 300mA 1/45 100 300 100726 Ex9CL-100 100A 300mA 1/45 Schéma zapojení Technické údaje str