NOARK Proudové chrániče (+manuály)

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Proudové chrániče ... jsou založeny na klasické konstrukci s permanentním magnetem. Výhodou této technologie je napěťová nezávislost vybavovací funkce. Nenulové napětí je potřebné pouze pro funkci obvodu testovacího tlačítka T během testu chrániče. Magnetické proudové chrániče musí být pravidelně testovány s periodou jednoho měsíce.

Vydal: NOARK Electric Europe s.r.o. Autor: NOARK

Strana 53 z 68

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
..... Ex9CBL-H 'ÏP+N CIO '30mA... číslo proud jističe 6 100779 Ex9CBL-H 1P+N 30mA 1/81 10 A..................... Ex9CBL-H TP+N C16 '30mA...........................................................100782........... Ex9CBL-H TP+N C13 '30mA...........1/81 13 A............................. 11 3 NoarK ......30 mA.............1/81 16 A..........1/81 20 100783 Ex9CBL-H 1P+N C20 30mA 1/81 25 100784 Ex9CBL-H 1P+N C25 30mA 1/81 32 100785 Ex9CBL-H 1P+N C32 30mA 1/81 40 100786 Ex9CBL-H 1P+N C40 30mA 1/81 6 100 103282 Ex9CBL-H 1P+N 100mA 1/81 10 100 103283 Ex9CBL-H 1P+N C10 100mA 1/81 13 100 103284 Ex9CBL-H 1P+N C13 100mA 1/81 16 100 103285 Ex9CBL-H 1P+N C16 100mA 1/81 20 100 103286 Ex9CBL-H 1P+N C20 100mA 1/81 25 100 103287 Ex9CBL-H 1P+N C25 100mA 1/81 32 100 103288 Ex9CBL-H 1P+N C32 100mA 1/81 40 100 103289 Ex9CBL-H 1P+N C40 100mA 1/81 6 300 103290 Ex9CBL-H 1P+N 300mA 1/81 10 300 103291 Ex9CBL-H 1P+N C10 300mA 1/81 13 300 103292 Ex9CBL-H 1P+N C13 300mA 1/81 16 300 103293 Ex9CBL-H 1P+N C16 300mA 1/81 20 300 103294 Ex9CBL-H 1P+N C20 300mA 1/81 25 300 103295 Ex9CBL-H 1P+N C25 300mA 1/81 32 300 103296 Ex9CBL-H 1P+N C32 300mA 1/81 40 300 103297 Ex9CBL-H 1P+N C40 300mA 1/81 Schéma zapojení Technické údaje str.....30 mA...... C...... 30' mA.......100781.............Kombinované chrániče Ex9CBL-H, kA Typ AC, charakteristika C • typ proudového chrániče citlivý střídavý reziduální proud • Vypínací charakteristika zabudovaného jističe C • Bez zpoždění vybavení • Odolnost proti rázovým proudům 250 A • Vhodný pro ochranu osob případě přímého kontaktu živou částí neživou částí při poruše • Selektivní předřazeným proudovým chráničem typu nebo S+A Jmenovitý Jmenovitý Vypínací Objednací Typ Balení proud reziduální char........ C.......100780.... C...............