NOARK Proudové chrániče (+manuály)

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Proudové chrániče ... jsou založeny na klasické konstrukci s permanentním magnetem. Výhodou této technologie je napěťová nezávislost vybavovací funkce. Nenulové napětí je potřebné pouze pro funkci obvodu testovacího tlačítka T během testu chrániče. Magnetické proudové chrániče musí být pravidelně testovány s periodou jednoho měsíce.

Vydal: NOARK Electric Europe s.r.o. Autor: NOARK

Strana 43 z 68

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
proud připojeného jističe) 40, A Jmenovitý reziduální proud 10, 30, 100, 300 mA Citlivost reziduální proud typ střídavý reziduální proud Časové charakteristiky chrániče bez časového zpoždění Jmen. jm. impuzní výdržné napětí Uimp kV Jmenovité izolační napětí 500 V Mechanická životnost 000 spínacích cyklů Elektrická životnost 000 spínacích cyklů Předřazená pojistka připojený jistič Strana síťového připojení dole chráničovému modulu nebo nahoře jističi Mechanické vlastnosti Šířka přístroje (bez propoj. napětí 230/400 AC Minimální pracovní napětí chrániče AC Prac. lišty) (1+Npól), (2pól), 117 (3pól), 117 (3+Npól), 135 (4pól) Výška přístroje včetně západky DIN lištu propojovací lišty Výška výřezu krycí desce mm Montáž přístrojovou (DIN) lištu mm Stupeň krytí IP20 Svorky kombinované hlavičkové třmenové Průřez připojovacích vodičů mm2 Utahovací moment svorek 3,5 Nm Tloušťka propojovací lišty 0,8 mm Okolní teplota -25 +40 °C Nadmořská výška 2000 m Relativní vlhkost % Odolnost vůči teplu vlhku třída 2 Stupeň znečištění 2 Instalační třída III Objednací údaje str. 23 NoarK 42 . 1+Npó- lovou verzi chráničového modulu možno kombinovat 1pólovým jističem; 2pólový chráničový modul 1+N nebo 2pólovým jističem; 3pólový 3+Npólový modul 3pólový jističem, 4pólový chráničový modul 3+N 4pólovým jističem. Daná pólová verze chráničového modulu musí být jističem Ex9BH nebo Ex9BN kombinována následujícím způsobem.Technické údaje modulů Ex9LE R E Obecné vlastnosti Chráničové moduly pro kombinaci jističi Ex9BH Ex9BN Umožňují vytváření různorodých kombinací přístrojů funkčností proudového chrániče nadproudovou ochranou Typ chrániče AC 1+N, 3+N 4pólové verze Vhodné pro domovní průmyslové aplikace Elektronická technologie proudového chrániče přesnější měření reziduálního proudu, není nutné měsíční testování Doporučený testovací interval jeden rok pro naplnění požadavků norem. napětí testovacího tlačítka 150 440 AC Jmenovitá frekvence 50/60 Hz Podmíněná zkratová odolnost Inc 10 Ex9BH 6 Ex9BN Jmenovitý proud (max. Elektrické vlastnosti Splňují požadavky IEC ČSN 61009-1 Jmenovité prac. Narozdíl chráničů permanentním magnetem není testování nutné důvodu zachování funkcionality chrániče