NOARK Proudové chrániče (+manuály)

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Proudové chrániče ... jsou založeny na klasické konstrukci s permanentním magnetem. Výhodou této technologie je napěťová nezávislost vybavovací funkce. Nenulové napětí je potřebné pouze pro funkci obvodu testovacího tlačítka T během testu chrániče. Magnetické proudové chrániče musí být pravidelně testovány s periodou jednoho měsíce.

Vydal: NOARK Electric Europe s.r.o. Autor: NOARK

Strana 26 z 68

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
..4........................................ 1/24 300 100591 Ex9LE 300mA 40A 1/24 300' mA...... A... Ex9LE'300mA 4P'63A...................... 42 25 NoarK ............................. Ex9LE' ÏOQmÂ' 4P'63A................ vlivem chybné izolace) • Pro kombinaci 3+N 4pólovou verzí jističe Ex9BH nebo Ex9BN 30 100576 Ex9LE 30mA 63A 1/24 100 100581 Ex9LE 100mA 40A 1/24 100' mA......Chráničové moduly Ex9LE 4 e • typ proudového chrániče citlivý střídavý reziduální proud • Bez zpoždění vybavení • Odolnost proti rázovým proudům 250 A • verze vhodné pro ochranu osob případě přímého kontaktu živou částí neživou částí při poruše • 100 300 verze vhodné jako ochrana proti vzniku požáru, jako hlavní chránič domu nebo bytu jako ochrana proti unikají­ cím proudům (např..........................4.......1/24 Schéma zapojení Technické údaje str..... 100596...100586. A.........