NOARK Proudové chrániče (+manuály)

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Proudové chrániče ... jsou založeny na klasické konstrukci s permanentním magnetem. Výhodou této technologie je napěťová nezávislost vybavovací funkce. Nenulové napětí je potřebné pouze pro funkci obvodu testovacího tlačítka T během testu chrániče. Magnetické proudové chrániče musí být pravidelně testovány s periodou jednoho měsíce.

Vydal: NOARK Electric Europe s.r.o. Autor: NOARK

Strana 23 z 68

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
P ití řís jis tič ulu ija vlivn .Chráničové moduly Ex9LE M jis tič i Pomocné nebo signali­ zační kontakty AX, AL, AXL Až jednotky Napěťové nebo vypínací spouště SHT, UVT, OVT Až jednotky Jistič Ex9B 1, 1+N, 3+N, 4pól Chráničový modul Ex9LE 1+N, 3+N, 4pól C jis tič x9B . NoarK 22