NOARK Instalační signálky

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Instalační signálky Splňují požadavky ČSN EN 60947-5-1 LED technologie Pracovní napětí od 6,3 do 230 V AC/DC Šířka 1 modul Verze s 1 a 2 LED Různé barvy a jejich kombinace ...

Vydal: NOARK Electric Europe s.r.o. Autor: NOARK

Strana 5 z 7

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
Technické údaje Ex9PD Instalační signálky Rozměry Schémata zapojení Objednací údaje str. 2 NoarK