Návod k montáži, obsluze a údržbě vnitřních vakuových vypínačů

| Kategorie: Montážní návody  | Tento dokument chci!

... trojpólové provedení jmenovité napětí 12, 25, 36 a 38,5kV jmenovitý proud 630 až 2500A. Všechny vypínače jsou určeny pro svislou montáž. Při montáži do kobky nebo na podvozek je třeba splnit tyto podmínky: - Vypínače musí být namontovány na dostatečně stabilní konstrukci. - Vypínače je možno upevnit pomocí 8 děr na spodní a horní straně rámu. Vždy 2 díry jsou opatřeny zatahovacími maticemi. - Při dotahování vypínače nesmí dojít ke ...

Vydal: DRIBO, spol. s r.o. Autor: Dribo

Strana 3 z 6

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
Vypínač naopak blokován odpojovačem nebo jeho pohonem tak, aby jej bylo možno zapnout pouze zapnuté poloze odpojovače. Mechanické blokování Pohony odpojovačů mohou být vybaveny mechanickou ochranou proti chybnému sepnutí. Navíc tyto prvky zabraňují ovládání odpojovače při zapnutím vypínači. číslo Jmenovité napětí (V) Příkon (W) Obj. Spínací poloha vypínače je snímána prvky, které blokují mechanické elektrické zapnutí vypínače případě, příslušný odpojovač nachází vypnutém stavu nebo poruše. Pro tento případ musí být pohonném mechanismu vypínače zajištěna možnost ručního zapnutí.3 Blokování Elektrické mechanické blokovací prvky slouží tomu, aby zapnutí vypínače bylo možno provést pouze době, kdy střádačový pružinový pohon nachází minimálně poloze tedy aby bylo nastřádáno dost energie k zapnutí vypnutí vypínače. U vypínačů instalovaných technologií zásuvných jednotek třeba dbát to, aby zasouvání podvozku do provozní polohy nebo odpojovací vzdálenost bylo možno provádět pouze vypnutým vypínačem a vytvořeným konektorovým propojením. Elektrické blokování Vypínače mohou být zařazeny systému elektromagnetického blokování odboček nebo systémů. Tím zajistí, při výpadku motoru nebo řídicího napětí posledním spínacím krokem vždy vypnutí. Blokování slouží zároveň tomu, aby podvozek bylo možno vysunout rámu pouze uvolnění konektorové zástrčky pole rozváděče. Při elektrickém blokování odpojovači nebo jeho pohonu instalována magnetická uzávěrka ovládání, která je řízena pomocným kontaktem vypínače takovým způsobem, aby odpojovač bylo možno ovládat pouze při vypnutém vypínači. Znázornění spouští Ovládání střídavým proudem Ovládání stejnosměrným proudem Typ Jmenovitý proud (A) Jmenovité napětí (V) Příkon (VA) Obj. tomto případě je zajištěno mechanické vzájemné blokování odpojovače příslušného vypínače. číslo Nadproudová spoušť (pracovní spoušť) ASA 772 04012 ASA 772 04024 ASA 772 04048 ASA 772 04060 ASA 100/110 105 772 03110 110 772 04110 ASA 230 110 772 03220 220 772 04220 Spoušť podpětí (klidová spoušť) RSA 772 05024 RSA 772 05048 RSA 100/110 19,5 772 05110 772 05060 RSA 110 772 05115 RSA 230 19,5 772 05220 220 772 05225 Nepřímá nadproudová spoušť WSA 0,5 772 06005 - WSA 1,0 772 06010 - WSA 5,0 772 06050