Návod k instalaci Jednofázový elektroměr MG EIZ 132 EEM - 12 - 32A

| Kategorie: Montážní návody  | Tento dokument chci!

Přístroj je určen k měření a odečtu naměřených hodnot činné energie. Přes impulsní výstup S0 lze provádět dálkový sběr aktuálních hodnot energie.

Vydal: Schrack Technik spol. s r.o. Autor: Schrack Technik

Strana 1 z 2

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
Nm 1 0.cz, INTERNET www.o. Řídící obvod umožňuje připojení tlačítek doutnavkami celkové hodnoty proudu 100mA volbu nebo 4-vodičového připojení. .5 mm² flexibilní bez dutinky NAPÁJECÍ OBVOD: Napájení Napájecí napětí Tolerance Jmenovitá spotřeba Jmenovitá frekvence ED (trvalý provoz) Čas zotavení Činitel zvlnění při DC Odpadnutí kontaktů při Kategorie přepětí Elektrická pevnost svorky N 230 AC -15% +10% 2 (1,0 W) AC Hz 100% 500 ms 5% >30% napájecího napětí III (podle IEC 60664-1) 4kV Indikace napájecího napětí Indikace stavu výstupního relé čas 0,5 min SCHRACK TECHNIK spol. Pokud není světlo nastaveném časovém intervalu vypnuto, dojde pomocí funkce úspora energie jeho automatickému vypnutí. r.5 mm² s/bez dutinky 2 2.5 1. TECHNICKÁ DATA ČASOVÝ ROZSAH: Nastavení časového zpoždění INDIKACE: Zelená LED ON Žlutá LED ON/OFF MECHANICKÉ PROVEDENÍ: Pouzdro Upevnění Montážní pozice Připojovací svorky ochranou proti dotyku podle VBG (PZ1 required) Dotahovací moment Připojovací průřez samozhášivý plast, stupeň krytí IP40 na lištu DIN podle 60715 libovolná stupeň krytí IP20 max.schrack.IMPULZNÍ RELÉ STELLA SCHRACK-INFO • Funkce úspora energie • Časový rozsah 0,5 minut • Tichý chod • Vysoká spínací schopnost, špičkový proud A • Možnost 3-/4- vodičového připojení • Doutnavková zátež 100 mA • Šíře zástavby 17,5 mm FUNKCE Elektronické impulzní relé časový rozsah 0,5 minut funkcí úspora energie.5 2.5 mm² s/bez dutinky 1 mm² bez dutinky 2 0.cz Strana 1/2 Datový list: STELLA-CZ 12-2009 Změny tiskové chyby vyhrazeny. Dolnoměcholupská 100 Praha 10, TELEFON +420 281 008 231-3 E-MAIL praha@schrack