Montážní návod Vodič HVI light

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Systém DEHNcon-H je tvořen vodičem HVI® light (izolovaným svodem) s přizpůsobenými upevňovacími a připojovacími prvky. Používá se ke zřizování oddáleného jímacího zařízení u vysílacích a přijímacích antén (pro satelitní a terestrické systémy) nebo např. u fotovoltaických solárních zařízení na příkrých střechách.