Montážní návod Jímací stožáry

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Použití: Jímací stožáry jsou vhodné k instalaci oddálených jímacích soustav hromosvodů podle ČSN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Při projektování se nejčastěji využívá metoda ochranného úhlu. Ochranný úhel a je závislý na třídě LPS (hladině ohrožení LPL) a na výšce h jímače nad vztažnou rovinou. Hodnoty ochranného úhlu v závislosti na výšce jsou uvedeny v tabulce 1, obr. 1 (viz též ČSN EN 62305-3 tab. 3, DS KK2011CZ str. 157 - 159). Při projektování rozmístění stožárů lze stejným způsobem využít i metodu valící se koule (viz též ČSN EN 62305-3 tab. ...

Vydal: DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. organizační složka Praha Autor: DEHN+SOEHNE CZ

Strana 5 z 13

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
6).2. 2.1 Svod Svod (drát 8-10 mm) jímacímu stožáru připojí pomocí svorky pro připojení tyčí umístěné stojanu (utahovací moment Nm). Sestavený stožár zasune kolmo úchytu stojanu upevní aretovacími šrouby M10 (utahovací moment Nm), které zajistí kontramatkami M10 (viz obr.2 Jímací tyč Jím ací tyč 16/10 našroubuje podpůrnou trubku 22x4 zajistí kontramatkou M16 (viz obr.09 Id. 2.2 str. 6).2. Str. 057867 . 2. M / Pri uloženi svodu predjeho spojením sjímacím vedením nebo uzemnením je třeba dodržet stanovenou dostatečnou vzdálenost.2 str. DS1712/CZ/12