Montážní návod Jímací stožáry

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Použití: Jímací stožáry jsou vhodné k instalaci oddálených jímacích soustav hromosvodů podle ČSN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Při projektování se nejčastěji využívá metoda ochranného úhlu. Ochranný úhel a je závislý na třídě LPS (hladině ohrožení LPL) a na výšce h jímače nad vztažnou rovinou. Hodnoty ochranného úhlu v závislosti na výšce jsou uvedeny v tabulce 1, obr. 1 (viz též ČSN EN 62305-3 tab. 3, DS KK2011CZ str. 157 - 159). Při projektování rozmístění stožárů lze stejným způsobem využít i metodu valící se koule (viz též ČSN EN 62305-3 tab. ...

Vydal: DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. organizační složka Praha Autor: DEHN+SOEHNE CZ

Strana 12 z 13

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
3 str. Do úchytu stojanu nasune jím ací stožár podpůrnou trubkou 22x4 mm. 12).3. obr.3). Kolmá poloha stožáru nastaví aretovacími šrouby (utahovací moment Nm), které zajistí kontramatkami (viz obr.3. . 3. Pomocí adaptéru možné vyrovnat naklonění jímacího stožáru způsobené sklonem střechy nebo zábradlí 10° (viz obr.1 Nastavení adaptéru Úchyt stojanu umožňuje montáž jímacích stožárů průměru mm.3 Úprava polohy jímacího stožáru střechách sklonem 10° 3. 3.2 str. 3