MOELLER Výkonové jističe katalog 2009-10

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Výkonové jističe xtnerau Spolehlivé a bezpečné spínání, ovládání a rozvod elektrické energie. Katalog 2009-2010 Platnost od 1. 3. 2009 Výkonové jističe NZM Výkonové jističe LZM Vypínače N, PN, LN Výkonové jističe IZM Rozváděčové systémy Záskokové automaty Moeller ...

Vydal: EATON Elektrotechnika s.r.o. Autor: Moeller Elektrotechnika

Strana 93 z 343

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
X2 1.X3 1.X2 1.X2 Kontakty Připojovací svorky Typové označení Objed. Jističe NZM4, LZM4 vypínače N4, PN4, LN4 lze osadit třemi jednotkami pomocného kontaktu HIN dvěma jednotkami signalizačního kontaktu HIA (HIA nelze pro PN4).X4 1.X1 4.X3 4.X2 M1.X2 4. jednom přístroji lze současně použít jednotku HIN HIA. jednom přístroji lze současně použít jednotku HIN HIA. vyp.X1 1.X1 1. bezšroubové M22-CK11 107940 129,00 2 zapínací bezšroubové M22-CK20 107898 129,00 2 vypínací bezšroubové M22-CK02 107899 129,00 Technické údaje str.Pomocné kontakty (spínače)xt-nemu Pomocné kontakty (HIN), signalizační kontakty (HIA) M22-K-foto I Vhodné pro jističe NZM, LZM vypínače PN, LN Univerzální provedení pro všechny typové velikosti, spínací jednotky systému RMQ-Titan Pro pólové přístroje Spínací funkce synchronní hlavním kontaktům jističe vypínače Pomocné kontakty HIN spínací funkcí synchronní hlavním kontaktům jističe či vypínače (signalizace stavu jističe) Signalizační kontakty HIA signalizací blokování jističe (poloha TRIP) vybavení jističe nadproudovou nebo zkratovou spouští, vypínací spouští, nebo chráničovou spouští (detekce reziduálního proudu) Volba funkce pomocného kontaktu HIN a signalizačního kontaktu HIA určena osazením příslušné dutiny jističi Funkce signalizačního kontaktu HIA není dostupná pro vypínače PN Při použití jako signalizační kontakt HIA mají kontaktní jednotky inverzní funkci Vypínací kontakty bezpečnostní funkcí nuceného vypnutí dle ČSN 60947-5-1 Jističe NZM1, LZM1 vypínače N1, PN1, LN1 lze osadit jednou jednotkou pomocného kontaktu HIN jednou jednotkou signalizačního kontaktu HIA (HIA nelze pro PN1).X3 4. Jističe NZM3, LZM3 vypínače N3, PN3, LN3 lze osadit třemi jednotkami pomocného kontaktu HIN jednou jednotkou signalizačního kontaktu HIA (HIA nelze pro PN3). Jističe NZM2, LZM2 vypínače N2, PN2, LN2 lze osadit dvěma jednotkami pomocného kontaktu HIN jednou jednotkou signalizačního kontaktu HIA (HIA nelze pro PN2).X1 4.X1 4X1 1.X4 1.X1 4.X3 1.X4 M4.X2 X 14.X3 1. číslo Balení (ks) Cena (Kč) 1 zapínací šroubové M22-K10 216376 54,00 1 vypínací šroubové M22-K01 216378 54,00 1 zapínací bezšroubové M22-CK10 216384 64,00 1 vypínací bezšroubové M22-CK01 216385 64,00 1 zap.X3 4JG 1.X4 4. jednom přístroji lze současně použít jednotku HIN HIA.X4 } t1.X3 4.X4 4. Instalace kontaktních jednotek dutin vpravo od ovládací páky přístroje Použití kontaktů HIN HIA nezabraňuje možnosti instalace pomocných kontaktů předstihem, vypínací podpěťové spouště (osazeny dutině vlevo ovládací páky) Dvojité kontaktní jednotky nelze použít kombi­ naci motorovým pohonem, levé dutině pro pomocné kontakty HIN přístrojů typové velikosti 2, přístrojích typové velikosti pravé dutině pro pomocné kontakty HIN přístrojů typové veli­ kosti 4 Schémata zapojení M22-(C)K10 M22-(C)K01 M22-CK11 M22-CK20 M22-CK02 HIN HIA HIN HIA HIN HIA HIN HIA HIN HIA 1.X2 4. jednom přístroji lze současně použít jednotku HIN HIA.X2 4.X4 4.X4 ľ \1.X1 1. 251 91 oeller (m)