MOELLER Výkonové jističe katalog 2009-10

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Výkonové jističe xtnerau Spolehlivé a bezpečné spínání, ovládání a rozvod elektrické energie. Katalog 2009-2010 Platnost od 1. 3. 2009 Výkonové jističe NZM Výkonové jističe LZM Vypínače N, PN, LN Výkonové jističe IZM Rozváděčové systémy Záskokové automaty Moeller ...

Vydal: EATON Elektrotechnika s.r.o. Autor: Moeller Elektrotechnika

Strana 271 z 343

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
rázu dle ČSN 60068-2-27 Mechanická životnost (50 rez. proudem) CSN 60947-2 st (typ B) 0 pro typ AC/A, pro typ B 3f aplikace 50 400 (3f) 50/60 Hz 250 A 0,03 A 50/60 Hz 150 kA 150 kA 2 (sinusová půlvlna ms) 2 spín..xt-nemu Chráničové spouště Chráničové spouště sjističi NZM2 pro svařovací aplikace NZMH2-A. pracovní napětí [V] Vhodné pro Jm. pracovní napětí Ue Jmenovitá frekvence Max.-FIA30 • Speciální sada jističe NZM2 chráničové spoustě zejména pro aplikace se svařovacími agregáty • Chráničová spoušť typu citlivost střídavé pulzní hladké stejnosměrné reziduální proudy • Frekvenční rozsah chráničové spouště 100 kHz • Jmenovitý reziduální proud (50 Hz) • Frekvenční závislost jmenovitého reziduálního proudu: 0-100 mA, 100-1000 plynulý nárůst 300 mA, 1-100 kHZ 300 mA • Jmenovitý proud 250 A • Vysoká vypínací schopnost jističe150 (typ H) • Třípólové provedení jističe • Vhodné pro tří jednofázové aplikace • Ostatní obecné technické údaje chráničové spouště odpovídají provedení NZM2-4-XFIA30 Technické údaje: Elektrické: Splňuje požadavky Citlivost Min. jmenovitý proud Ie= Iu Jm. čísel str. cyklů Mechanické: Výška výřezu krycí desce Montáž Montážní poloha Napájecí strana Stupeň krytí Rozsah okolních teplot Plombovatelnost Přůřez připojovacích vodičů 96 mm Spodní Svislá 90° všech směrech Libovolná IP20 -25 +70 °C Nastavovací prvky Standardní svorky NZM2 Rozměry [mm]: Přehled typů obj. reziduální proud IAn Frekvence detekovaných proudů Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn Icu dle ČSN 60947 zkušební cyklus O-t-CO 400/415 50/60 Hz Ics dle ČSN 60947 zkušení cyklus O-t-CO-t-CO 400/415 50/60 Hz Odolnost proti mech. 109 269 .