MOELLER Výkonové jističe katalog 2009-10

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Výkonové jističe xtnerau Spolehlivé a bezpečné spínání, ovládání a rozvod elektrické energie. Katalog 2009-2010 Platnost od 1. 3. 2009 Výkonové jističe NZM Výkonové jističe LZM Vypínače N, PN, LN Výkonové jističe IZM Rozváděčové systémy Záskokové automaty Moeller ...

Vydal: EATON Elektrotechnika s.r.o. Autor: Moeller Elektrotechnika

Strana 248 z 343

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
čísel str. Ve standardním provedení záskokového automatu není možné nastavení časovačů změnit. 2. Záskokový automat ovládá tři výkonové jističe Q1, Q2, Q3, které jistí samostatné přívody U1, MG.nernu Záskokový automat 3.0 Záskokový automat 3. Chceme-li provést přechod automatického provozu, musíme nejdříve vypnout sepnutý jistič poté přepnout ovladač polohy AUT. ■ Blokové schéma ■Popis funkce Přepínačem (volba priority přívodu) navolíme hlavní přívod, kterého chceme napájet sběrnici vlastní spotřeby. případě výpadku napětí záložním přívodu provede automat odepnutí tohoto přívodu -se zpožděním -časovač T4. 999 202 015 určený zajištění napájení sběrnice tří samostatných zdrojů. Postup ovládání možný pouze násle­ dujících krocích: 1. Pokud vstupu tohoto přívodu napětí, automat sepne časovým zpožděním (časovačT1) tento přívod. záložní přívod (T1, resp. Ručně sepneme požadovaný přívod (zdroj). případě ztráty napětí tomto přívodu tento, s časovým zpožděním (časovač T2) vypnut pokud napětí záložním přívodu, provede časovým zpožděním (časovač T3) připnutí zá­ ložního přívodu. Volbu záložního hlavního přívodu možné provést provozu.Technické údaje xt. ■Nastavení jednotlivých zpoždění Volitelně lze objednat možnost individuálního nastavení časovačů. škody, které vzniknou neodbornou manipulací (nastavením časů) výrobce zařízení neručí. V případě, jsou oba přívody bez napětí, napětí přívodu provede automat zpožděním (časovač T5) připnutí přívodu od MG. 3.č. T3). Program automatu chráněn heslem. Upozornění: Změnu nastavení časovačů může provádět pouze osoba obeznámená ovládáním relé EASY automatu. 8 246 oeller (m) . Přehled typů obj. Při přepnutí režimu MAN, automat provede vypnutí všech jističů. možné zvolit který zdroj je hlavní který záložní. Displej signalizuje pouze stav jističů, automat neprovádí další operace. Pokud obnoví napětí jednom přívodů odpojen přívod časovým zpožděním -časovač připojen hlavní, resp.0, obj. ■ Manuální ovládání Automat možné přepnout ovladačem „Ovládání MAN/AUT" režimu manuálního ovládání