MOELLER Výkonové jističe katalog 2009-10

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Výkonové jističe xtnerau Spolehlivé a bezpečné spínání, ovládání a rozvod elektrické energie. Katalog 2009-2010 Platnost od 1. 3. 2009 Výkonové jističe NZM Výkonové jističe LZM Vypínače N, PN, LN Výkonové jističe IZM Rozváděčové systémy Záskokové automaty Moeller ...

Vydal: EATON Elektrotechnika s.r.o. Autor: Moeller Elektrotechnika

Strana 216 z 343

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
nernu Vliv okolní teploty • Korekční faktor nadproudové spouště Ir • Faktor respektuje posun vybavovací charakteristiky závislosti teplotě • Příklad: pro LZMN3-A500 při teplotě odpovídají vybavovací charakteristiky nastavené hodnotě, pro teplotu jsou sníženy 96% nastavené hodnoty ■Ochrana obvodů kabelů Jistič [A] Teplota [°C] 70 LZMN3-A 320 500 Korekční faktor 1,04 0,98 0,96 0,95 0,94 LZMN3-AE 630 Korekční faktor 1 Omezení jmenovitého proudu závislosti okolních podmínkách • Při zvýšené okolní teplotě dochází redukci jmenovitého proudu daným koeficientem • Příklad: LZMN3-AE630 při okolní teplotě °C, max. Ie=630 0,8 =504 A ■Ochrana obvodů kabelů Jistič [A] Teplota [°C] 70 LZMN3-A 320 500 Redukční koeficient 0,9 0,85 ,8 LZMN3-AE 630 Redukční koeficient 0,9 0,85 ,8 Propuštěná energie I2t jističů LZM3 Propuštěný proud TDjističů LZM3 © půlvlna 214 oeller (m) .Technické údaje xt