MOELLER Výkonové jističe katalog 2009-10

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Výkonové jističe xtnerau Spolehlivé a bezpečné spínání, ovládání a rozvod elektrické energie. Katalog 2009-2010 Platnost od 1. 3. 2009 Výkonové jističe NZM Výkonové jističe LZM Vypínače N, PN, LN Výkonové jističe IZM Rozváděčové systémy Záskokové automaty Moeller ...

Vydal: EATON Elektrotechnika s.r.o. Autor: Moeller Elektrotechnika

Strana 211 z 343Poznámky redaktora
0,16 100 T 0,25 100 T 0,4 100 T 0,63 100 T 1 100 T 1,6 100 T 2,5 100 T 4 100 T 6,3 100 T 10 100 T 12 T 16 T 20 T 25 T 32 T PKZ2/ZM-.3-AE NZM. hodnotu. 0,6 100 T 1,0 100 T 1,6 100 T 2,4 100 T 4 100 T 6 100 T 10 100 T 16 100 T 25 20 32 3,5 3,5 15 40 2,5 3,5 2,5 3,5 15 PKZM4 100 45 25 100 3,3 3,3 25 32 18 40 18 50 2,5 18 58 2,5 2,5 6,5 2,5 6,5 15 63 2,5 6,5 2,5 6,5 15 Poznámky: úplná selektivita 209 oeller (m) ..Jističe NZM3Energy Zkratová selektivita NZM3 i Hodnoty selektivity pro 415 AC \ Předřazený (vstupní) jistič r _ Oblast selektivity zaručuje vybavení pouze výstupního jističe při zkratu daném výstupním \ obvodu. FAZ-B(C) 0,5 T 1 T 2 T 3 T 4 T 6 T 10 T 13 T 16 T 20 T 25 T 32 T 40 T 50 T 63 T PKZM0-.3-VE Icu [kA] 50, 150 50, 150 50, 150 In [A] 250 320 400 500 250 400 630 250 400 630 Výstupní přiřazený jistič In [A] Icu (415 V) [kA] Práh selektivity [kA] pro selektivitu mezi S1, tepelná zkratová spoušť nastaveny max.. i Přiřazený (výstupní) jistič ' Selektivita mezi jističem NZM3 přiřazeným jističem FAZ nebo PKZ Vstupní předřazený jistič NZM... Napájení ostatních obvodů není přerušeno.3-A NZM