MOELLER Výkonové jističe katalog 2009-10

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Výkonové jističe xtnerau Spolehlivé a bezpečné spínání, ovládání a rozvod elektrické energie. Katalog 2009-2010 Platnost od 1. 3. 2009 Výkonové jističe NZM Výkonové jističe LZM Vypínače N, PN, LN Výkonové jističe IZM Rozváděčové systémy Záskokové automaty Moeller ...

Vydal: EATON Elektrotechnika s.r.o. Autor: Moeller Elektrotechnika

Strana 162 z 343

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
1(-4)-A 100-125 Redukční koeficient 0,83 ,8 NZM.....nernu ■NZM. Ie= 160 0,8 128 A ■Ochrana obvodů kabelů Jistič [A] Teplota [°C] 70 NZM.1(-4)-M 40-80 Redukční koeficient 1 NZM.1(-4)-A 160 Redukční koeficient 0,95 0,9 0,85 ,8 ■Ochrana motorů Jistič [A] Teplota [°C] 70 NZM.Technické údaje xt.1A 1QA 100A 1kA lOkA 10OkA Vliv okolní teploty • Korekční faktor nadproudové spouště Ir • Faktor respektuje posun vybavovací charakteristiky závislosti teplotě • Příklad: pro NZMN1-A100 při teplotě odpovídají vybavovací charakteristiky nastavené hodnotě, pro teplotu jsou sníženy nastavené hodnoty ■Ochrana obvodů kabelů Jistič [A] Teplota [°C] 70 NZM.1(-4)-M Redukční koeficient 0,83 ,8 160 oeller (m) .1(-4)-A 20-80 Redukční koeficient 1 NZM.1(-4)-A 160 Korekční faktor 1,08 1,04 0,96 0,92 0,9 8 ■Ochrana motorů Jistič [A] Teplota [°C] 70 NZM..1(-4)-M 40-100 Korekční faktor 0,98 0,95 0,93 0,9 0,89 8 Omezení jmenovitého proudu závislosti okolních podmínkách • Při zvýšené okolní teplotě dochází redukci jmenovitého proudu daným koeficientem • Příklad: NZM1-A160 při okolní teplotě °C, max.1-S100 --- FA1 Ii=8 Iu --- FA2 Ii= 12,5 Iu 0..1(-4)-A 20-125 Korekční faktor 1,14 1,07 0,93 0,83 0,79 NZM....