MLD – Zobrazovací maticový panel návod k použití a technická specifikace

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

MLD zobrazovací panely jsou velké maticové panely pro zobrazování informací ve výrobních, skladovacích aj. prostorách na velkou vzdálenost. Je možné na nich zobrazovat informace jak v textové, tak v grafické formě, při možnosti volit počet řádků, velikost písmen, jas, barvu aj.


Jak získat tento dokument?