LOVATO: Automatické nabíječe baterií

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Jedna úroveň nabíjení Provedení pro olověné baterie Nabíjecí proudy 2.5 až 12A Nastavitelné omezení nabíjecího proudu ...

Vydal: LOVATO Electric s.r.o. Autor: Lovato

Strana 3 z 6

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
Obvody alarmového výstupu BCE2V5 BCE03 – Typ výstupu: • Negativní, statický; NPN tranzistor❶ • Maximální napětí připojené zátěže: svorky baterie • Maximální výstupní proud: 300mA • Maximální proudová přetížitelnost dobu 1s: 2A • Dynamická přepěťová ochrana pro ovládání indukčních zátěží. V případě přítomnosti alarmu (rozsvícení LED diody ALARM) nebo případě nepřítomnosti napájecího napětí, přestane být toto výstupní relé buzeno. KŘIVKY SNÍŽENÍ ZATÍŽITELNOSTI Technické parametry strana TC−57 Rozměry strana D−56 Schémata zapojení strana W−37 KŘIVKY SNÍŽENÍ ZATÍŽITELNOSTI 100% 95% 90% 85% 80% 75% 50°C 55°C 60°C 65°C 70°C Nabíjecíproud 220V AC 230V AC 240V AC Provozní teplota BCE 2V5 BCE 03 75% KŘIVKY SNÍŽENÍ ZATÍŽITELNOSTI 100% 95% 90% 85% 80% 50°C 55°C 60°C 65°C 70°C Nabíjecíproud 220V AC 230V AC 240V AC Provozní teplota BCE BCE 06 75% KŘIVKY SNÍŽENÍ ZATÍŽITELNOSTI 100% 95% 90% 85% 80% 50°C 55°C 60°C 65°C 70°C Nabíjecíproud 220V AC 230V AC 240V AC Provozní teplota BCE BCE 12 electric 18 . BCE05 BCE06 BCE10 BCE12 – Typ výstupu: • Reléový přepínací kontakt • Jmenovité napětí: 250VAC • Maximální dovolené napětí: 440VAC • Jmenovitá výkonnost pro AC1: Ith 250VAC • Jmenovitá výkonnost pro DC13 (DC14): 30VDC • Elektrická životnost: >105 cyklů • Mechanická životnost: >30x105 cyklů. Zemnicí svorka musí být připojena případě, je nabíječ připevněn kovovou konstrukci. Při instalaci nabíječů BCE2V5 BCE03 nutné použít síťovou ochrannou pojistku (pomalého typu).Automatické nabíječe baterií pro olověné baterie 18−3 Instalace Tyto nabíječe baterií mohou být instalovány pouze v uzavřených rozváděčích krytem, nebo dveřmi. Podstatná vertikální montážní poloha; nabíječ musí být stabilně připevněn pomocí upevňovacích šroubů. V případě přítomnosti alarmu (rozsvícení LED diody ALARM) nebo případě nepřítomnosti napájecího napětí, přestane být výstup připojené relé buzeno. Pokud tento výstup připojeno relé, musí být za normálních podmínek (bez přítomnosti alarmu) buzeno. Pro přiměřený odvod tepla cirkulaci vzduchu je požadováno minimálně 5cm volného prostoru kolem všech čtyř stran nabíječe. Předřazený hlavní vypínač, odpínač nebo odpojovač, musí být součástí instalace musí mít minimální vzdušnou vzdálenost mezi kontakty 3mm (ve vypnuté poloze). V opačném případě nemusí nabíječ pracovat, nebo může nabíjet nesprávně kvůli problémům úbytkem napětí. Možné příčiny alarmu: – Nízké napětí baterie – Zničená pojistka baterie – Nepřipojená baterie – Obrácená polarita baterie. BCE05 BCE06 BCE10 BCE12 Tyto typy nabíječů mají reléový alarmový výstup, buzený za normálních podmínek (bez přítomnosti alarmu). Připojení Napájecí obvod nabíječe baterií nutné chránit adekvátní pojistkou. ❶ Výstup není chráněn proti přetížení nebo zkratu, nicméně schopen spínat žárovku. Nabíječ vhodné umístit nejblíže nabíjené baterii a použít propojovací vodiče přiměřeném průměru. Alarmy BCE2V5 BCE03 Tyto typy nabíječů mají statický alarmový výstup s maximálním zatížením 300mA, určený pro ovládání externího relé nebo ukazatele stavu