KOPOS krabice

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

... Elektroinstalační krabice a příslušenstvíDle normy ČSN EN 60 670-1 - Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace. Pod omítku ............. 6 Materiál: Tvrdý samozhášivý polyvinylchlorid (PVC) s teplotní odolností -5 °C až +60 °C. Krabice dle požadavků ČSN EN 60 670-1 čl. 18 vyhovují zkoušce odolnosti proti nadměrnému teplu a hoření žhavou smyčkou s teplotou 850 °C. Nad rámec požadavků této normy je prováděna na krabicích zkouška odolnosti proti šíření plamene, jak to vyžadovala ČSN 37 0100. KOPOS KOLÍN jako výrobce doporučuje montáž krabic na a do stavebních hmot třídy reakce na oheň A1 až C nebo D ve smyslu ...