Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS 2019-20

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 90 z 588Poznámky redaktora
Kombinovaný svodič V50, pólový NPE, 280 V Kombinovaný svodič bleskových proudů typu dle 61643-11 • vyrovnání potenciálů ochraně před bleskem dle 62305 (IEC 62305) • Kompletní jednotka, předem smontovaný připravený připojení polykarbonátovém pouzdře (IP66) • Schopnost svodu bleskových proudů 12,5 (10/350) pól (10/350) celkově Použití: Vyrovnání potenciálů ochraně před bleskem pro budovy třídy III IV. nadproudová ochrana straně sítě Zkratová odolnost při max. nadproudové ochraně na straně sítě Rozsah provozních teplot Stupeň krytí Schválení Průřez flexibilního vodiče (jemně laněného) Průřez pevného vodiče (plného/vícedrátového) Průřez flexibilního vodiče (jemně laněného) Průřez pevného vodiče (plného/vícedrátového) Un UC In L-N Imax Iimp Itotal Itotal Up Ures Ures Tu Možnosti připojení 280 3+N/PE Typ VG-V50-3+NPE-280 Nejvyšší trvalé napětí AC V Provedení pólů výr. rázový svodový proud (8/20 μs) Bleskový proud (10/350 μs) Impulzní proud (10/350) [celkový] Rázový svodový proud (8/20 µs) [celkový] Ochranná úroveň [L-N] Zbytkové napětí [L-N] při kA Zbytkové napětí [L-N] při kA Max. kus 1 hmotnost kg/100 ks 110,000 TBS_Typ_0A / cs / 2019/02/22 13:23:22 13:23:22 (LLExport_02298) / 2019/02/22 13:23:38 13:23:38 V objednávkách uvádějte čísla výrobků Kombinovaný svodič V50 pouzdře, typ pro sítě TN-S TT 90 Ochrana před přepětím v energetice, svodič typu 1 + 2 . 5093596 Bal. V případě nebezpečí kondenzace vody důsledku větru, ledu, teploty nebo slunečního záření mohou být případně nutná další opatření! Rozměry Typ 1+2 class I+II Typ 4 230 V 280 V 30 kA 50 kA 12,5 kA 50 kA 50 kA 1,3 kV 0,7 kV 0,8 kV 160 gL/gG 50 eff -40 +80 °C IP66 UL, ÖVE, VDE 1,5 mm² 1,5 mm² 16 AWG 16 AWG VG-V50-3+NPE-280 SPD dle 61643-11 SPD dle IEC 61643-11 SPD dle 1449 Jmenovité napětí (50/60 Hz) Nejvyšší trvalé napětí AC Jmenovitý impulzní svodový proud (8/20 µs) Max