Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS 2019-20

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 80 z 588Poznámky redaktora
Polyamid Kombinovaný svodič V50, pólový NPE, 385 V Kombinovaný svodič bleskových proudů typu 2 • vyrovnání potenciálů ochraně před bleskem dle IEC 62305 (VDE 0185-305) • Schopnost svodu bleskových proudů 12,5 (10/350) pól (10/350) celkově • Modulární vyjímatelný svodič dynamickým odpojovacím zařízením optickou signalizací stavu • Blokovací funkce proti vibracím napěťové kódování • Plast dle V-0 • Varianty osazeny bezpotenciálovým přepínacím kontaktem pro dálkovou signalizaci Použití: Vyrovnání potenciálů ochraně před bleskem pro budovy třídy III IV. 5093586 Bal. kus 1 hmotnost kg/100 ks 64,500 TBS_Typ_0A / cs / 2019/02/22 13:23:22 13:23:22 (LLExport_02298) / 2019/02/22 13:23:38 13:23:38 V objednávkách uvádějte čísla výrobků Kombinovaný svodič V50, 385 NPE, typ pro sítě TN-S TT 80 Ochrana před přepětím v energetice, svodič typu 1 + 2 . nadproudové ochraně na straně sítě Rozsah provozních teplot Stupeň krytí Schválení Průřez flexibilního vodiče (jemně laněného) Průřez pevného vodiče (plného/vícedrátového) Průřez flexibilního vodiče (jemně laněného) Průřez pevného vodiče (plného/vícedrátového) Un UC In L-N Imax Iimp Itotal Itotal Up Up L-PE Ures Ures Tu Možnosti připojení 385 3+N/PE IP20 Typ V50-3+NPE-385 Nejvyšší trvalé napětí AC V Provedení pólů Stupeň krytí výr. rázový svodový proud (8/20 μs) Bleskový proud (10/350 μs) Impulzní proud (10/350) [celkový] Rázový svodový proud (8/20 µs) [celkový] Ochranná úroveň [L-N] Společná ochranná úroveň [L-PE] Zbytkové napětí [L-N] při kA Zbytkové napětí [L-N] při kA Max. nadproudová ochrana straně sítě Zkratová odolnost při max. Rozměry Typ 1+2 class I+II Typ 4 230 V 385 V 30 kA 50 kA 12,5 kA 50 kA 80 kA 1,7 kV 2,5 kV 1,1 kV 1,2 kV 160 gL/gG 50 eff -40 +80 °C IP20 UL, KEMA, ÖVE, VDE 1,5 mm² 1,5 mm² 16 AWG 16 AWG V50-3+NPE-385 SPD dle 61643-11 SPD dle IEC 61643-11 SPD dle 1449 Jmenovité napětí (50/60 Hz) Nejvyšší trvalé napětí AC Jmenovitý impulzní svodový proud (8/20 µs) Max