Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS 2019-20

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 75 z 588Poznámky redaktora
nadproudová ochrana straně sítě Zkratová odolnost při max. kus 1 hmotnost kg/100 ks 18,500 Typ 1+2 class I+II Typ 4 350 V 385 V 30 kA 50 kA 12,5 kA 1,7 kV 1,1 kV 1,2 kV 160 gL/gG 50 eff -40 +80 °C IP20 UL, KEMA, ÖVE, VDE Přepínací kontakt 230 0,5 A 230 0,1 0,5 A 0,5 1,5 mm² 21 AWG 1,5 mm² 1,5 mm² 16 AWG 16 AWG V50-1+FS-385 SPD dle 61643-11 SPD dle IEC 61643-11 SPD dle 1449 Jmenovité napětí (50/60 Hz) Nejvyšší trvalé napětí AC Jmenovitý impulzní svodový proud (8/20 µs) Max. PA Polyamid TBS_Typ_0A / cs / 2019/02/22 13:23:22 13:23:22 (LLExport_02298) / 2019/02/22 13:23:38 13:23:38 V objednávkách uvádějte čísla výrobků Kombinovaný svodič V50, 385 typ 2 75 Ochrana před přepětím v energetice, svodič typu 1 + 2 . rázový svodový proud (8/20 μs) Bleskový proud (10/350 μs) Ochranná úroveň [L-N] Zbytkové napětí [L-N] při kA Zbytkové napětí [L-N] při kA Max. nadproudové ochraně na straně sítě Rozsah provozních teplot Stupeň krytí Schválení Kontakty dálkové signalizace Spínací výkon AC Spínací výkon DC Připojovací průřez svorek dálkové signalizace Připojovací průřez svorek pro dálkovou signalizaci Průřez flexibilního vodiče (jemně laněného) Průřez pevného vodiče (plného/vícedrátového) Průřez flexibilního vodiče (jemně laněného) Průřez pevného vodiče (plného/vícedrátového) Un UC In L-N Imax Iimp Up Ures Ures Tu Rozměry Možnosti připojení Kombinovaný svodič bleskových proudů typu 2 • vyrovnání potenciálů ochraně před bleskem dle IEC 62305 (VDE 0185-305) • Schopnost svodu bleskových proudů 12,5 (10/350) pól (10/350) celkově • Modulární vyjímatelný svodič dynamickým odpojovacím zařízením optickou signalizací stavu • Blokovací funkce proti vibracím napěťové kódování • Plast dle V-0 • Varianty osazeny bezpotenciálovým přepínacím kontaktem pro dálkovou signalizaci Použití: Vyrovnání potenciálů ochraně před bleskem pro budovy třídy III IV.Kombinovaný svodič V50, 1pólový dálkovou signalizací, 385 V 385 IP20 Typ V50-1+FS-385 Nejvyšší trvalé napětí AC V Provedení pólů Stupeň krytí výr. 5093578 Bal