Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS 2019-20

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 567 z 588Poznámky redaktora
Nosič isFang pro montáž trubku, 50–300 mm • upevnění izolovaných opěrných trubek chráněné nástavbě, resp. stěně V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1. pro trubky zajištěné provo- zovatelem, 50–300 mm V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1. 5408954 Bal. stěně V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301 300 Typ isFang TW200 Roz- měr L mm výr.4301 300 40 Typ isFang TR100 Rozměr D Ø mm Roz- měr L mm výr. 5408910 Bal. 5408952 Bal. kus 2 hmotnost kg/100 ks 230,000 Nosič isFang pro montáž stěnu, vzdálenost mm • upevnění izolovaných opěrných trubek chráněné nástavbě, resp. kus 2 hmotnost kg/100 ks 62,000 TBS_Typ_0A / cs / 2019/02/22 13:23:22 13:23:22 (LLExport_02298) / 2019/02/22 13:23:38 13:23:38 V objednávkách uvádějte čísla výrobků Systém OBO isCon® 567 Systém OBO isCon® a izolovaná ochrana před bleskem . stěně V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301 80 Typ isFang TW80 Roz- měr L mm výr. stěně V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301 50 200 Typ isFang TW200 12 Rozměr D Ø mm Roz- měr L mm výr. kus 2 hmotnost kg/100 ks 240,000 Nosič isFang pro montáž stěnu, vzdálenost 200–300 mm • upevnění izolovaných opěrných trubek chráněné nástavbě, resp. kus 2 hmotnost kg/100 ks 63,000 Nosič isFang pro montáž stěnu, vzdálenost mm • upevnění izolovaných opěrných trubek chráněné nástavbě, resp. 5408950 Bal.4301 30 Typ isFang TW30 Roz- měr L mm výr. 5408956 Bal. kus 2 hmotnost kg/100 ks 77,000 Nosič isFang pro montáž stěnu, vzdálenost 200 mm • upevnění izolovaných opěrných trubek chráněné nástavbě, resp