Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS 2019-20

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 484 z 588Poznámky redaktora
5408958 Bal.4301 50 40 Typ isFang TS40-50 Rozměr D Ø mm Roz- měr L mm výr. kus 2 hmotnost kg/100 ks 90,000 Nosič isFang pro montáž trubku, 50–60 mm • upevnění izolovaných opěrných trubek chráněné nástavbě, resp. pro trubky zajištěné provo- zovatelem, 40–50 mm V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301 60 30 Typ isFang TS50-60 Rozměr D Ø mm Roz- měr L mm výr. kus 2 hmotnost kg/100 ks 82,000 TBS_Typ_0A / cs / 2019/02/22 13:23:22 13:23:22 (LLExport_02298) / 2019/02/22 13:23:38 13:23:38 V objednávkách uvádějte čísla výrobků Systémy jímacích stožárů 484 Jímací zařízení a svody . kus 2 hmotnost kg/100 ks 76,000 Nosič isFang pro rohovou montáž čtyřhranný profil mm • upevnění izolovaných opěrných trubek chráněné nástavbě, resp. pro rohové trubky zajištěné provozovatelem, 50x50 mm V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4301 30 Typ isFang TS50x50 Roz- měr L mm výr. 5408960 Bal. 5408964 Bal. pro trubky zajištěné provo- zovatelem, 50–60 mm V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.Nosič isFang pro montáž trubku, 40–50 mm • upevnění izolovaných opěrných trubek chráněné nástavbě, resp