Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS 2019-20

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 460 z 588Poznámky redaktora
5 245 60 325 • Pro dilatační spáry, propojení základového zemniče mimo beton • Podle IEC 62561-2 (VDE 0185-561-2) • šestihranné matice M10 30, ocelové podložky, žárově zinkované, vějířové podložky - nerezové oceli Alu hliník Typ 1807 Č.5 4 10 • Pro odborné uložení kruhových plochých vodičů dna základu • Vhodný upnutí kruhových vodičů 10, resp. kus 25 25 hmotnost kg/100 ks 19,000 31,500 Dilatační díl 5 55 40 10. 5016029 5016037 5016045 Bal. kus 1 hmotnost kg/100 ks 27,000 Blok potenciálového vyrovnání uzemnění • dvěma upevňovacími otvory mm • 1805 čtyřmi připojovacími otvory • 1805 osmi připojovacími otvory • 1805 dvanácti připojovacími otvory St Ocel FT žárově pozinkováno ponorem 200 110 155 302 212 153 257 404 314 255 359 Typ 1805 FT 1805 FT 1805 FT Roz- měr L mm Rozměr A mm Roz- měr B mm Rozměr G mm výr. kus 1 1 1 hmotnost kg/100 ks 54,800 77,000 97,100 Držák vedení pro ploché vodiče 58 20 20 ø 27 • vnitřním závitem M8, resp. 5230446 5230462 Bal. výr.Distanční držák L 110 31 12. průchozím otvorem pro šrouby dřeva • Pro plochý vodič 30 • Posuvná příložka pro rychlou montáž Zn Zinek litý pod tlakem G galvanicky zinkováno Typ 113 BZ-FL 113 B-Z-HD-FL Č. plochých vodičů 3,5 St Ocel FT žárově pozinkováno ponorem 10/FL30 3,5 250 10/FL30 3,5 400 Typ 1811 1811 L Uložení mm Délka mm výr. kus 100 100 hmotnost kg/100 ks 6,280 7,000 TBS_Typ_0A / cs / 2019/02/22 13:23:22 13:23:22 (LLExport_02298) / 2019/02/22 13:23:38 13:23:38 V objednávkách uvádějte čísla výrobků Spojovací připojovací materiál 460 Uzemňovací systémy . kus 1 1 1 hmotnost kg/100 ks 54,800 77,000 97,100 Blok potenciálového vyrovnání uzemnění • dvěma upevňovacími otvory mm • 1805 čtyřmi připojovacími otvory • 1805 osmi připojovacími otvory • 1805 dvanácti připojovacími otvory V4A Ušlechtilá ocel, nerezová 1. 5016096 5016118 5016126 Bal. výr. 5014018 5014026 Bal.4571 200 110 155 302 212 153 257 404 314 255 359 Typ 1805 VA 1805 VA 1805 VA Roz- měr L mm Rozměr A mm Roz- měr B mm Rozměr G mm výr. 5016142 Bal