Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS 2019-20

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 450 z 588Poznámky redaktora
kus 20 hmotnost kg/100 ks 16,650 Křížová svorka DIN pro ploché vodiče B A • Odpovídá požadavkům dle normy IEC/EN 62305-3 • Vhodná pro maximálně 30, resp.Křížová svorka pro ploché vodiče B A • Odpovídá požadavkům dle normy IEC/EN 62305-3 • Vhodná pro maximálně 30 • Bez vložky • Sestavená šrouby šestihrannou hlavou (F) St Ocel FT žárově pozinkováno ponorem max. kus 20 hmotnost kg/100 ks 11,500 Křížová svorka pro ploché vodiče vložkou 52 52 • Odpovídá požadavkům dle normy IEC/EN 62305-3 • Vhodná pro maximálně 30 • vložkou • Sestavená šrouby šestihrannou hlavou (F) St Ocel FT žárově pozinkováno ponorem max. kus 10 10 hmotnost kg/100 ks 27,800 38,800 TBS_Typ_0A / cs / 2019/02/22 13:23:22 13:23:22 (LLExport_02298) / 2019/02/22 13:23:38 13:23:38 V objednávkách uvádějte čísla výrobků Spojovací připojovací materiál 450 Uzemňovací systémy . maximálně 40 • Bez vložky • Sestavená šrouby šestihrannou hlavou šestihrannými maticemi (F) St Ocel FT žárově pozinkováno ponorem max. 5314534 Bal. 5314658 5314666 Bal. 5314518 Bal. FL30 H/100 Typ 255 A-FL30 FT Uložení mm Rozměr A mm Roz- měr B mm Odolnost vůči bleskovým proudům kA kA výr. FL30 H/100 Typ 255 30 Uložení mm Rozměr A mm Roz- měr B mm Odolnost vůči bleskovým proudům kA kA výr. FL40 H/100 Typ 256 A-DIN FT 256 A-DIN FT Uložení mm Rozměr A mm Roz- měr B mm Odolnost vůči bleskovým proudům kA kA výr. FL30 H/100 max