Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS 2019-20

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 409 z 588Poznámky redaktora
kus 1 hmotnost kg/100 ks 170,000 TBS_Typ_0A / cs / 2019/02/22 13:23:22 13:23:22 (LLExport_02298) / 2019/02/22 13:23:38 13:23:38 V objednávkách uvádějte čísla výrobků Ochranná oddělovací jiskřiště 409 Ochranná a oddělovací jiskřiště . mezi dvěmi uzemňovacími zařízeními pro vyloučení jejich vzájemného ovlivňování nebo koroze (zabránění korozním proudům). 50 100 5,0 2,5 -20 +50 Typ 481 Impulzní proud (10/350) kA Jmenovitý svodový rázový proud (8/20) kA Ochranná úroveň kV Spouštěcí napětí kV Rozsah teplot °C výr. 5240085 Bal. kus 1 hmotnost kg/100 ks 56,000 Oddělovací jiskřiště přepěťová ochrana propojení více uzemňovacích zařízení 232 196 144 71 Možnosti připojení Přístroj FS-V20 oddělovací jiskřiště paralelně zapojeným svodičem přepětí (ochranná úroveň < 1,5 kV). 5240050 Bal. Použití: Spojení uzemňovacích systémů oblasti datové techniky (funkční provozní uzemnění) 280 280 100 100 Typ FS-V20 Jmenovité výdržné napětí síťového kmitočtu V Jmenovité výdržné DC napětí V Impulzní proud (10/350) kA Jmenovitý svodový rázový proud (8/20) kA výr. 5099803 Bal. Připojuje přímo příslušné přípojnici potenciálového vyrovnání. • Připojovací svorník; mm; nerezová ocel • Impulzní proud (10/350) • Zkoušeno BET Použití: Galvanické oddělení vnější ochraně před bleskem uzemňovacích systémech, např.Uzavřené jiskřiště odolné vůči bleskovým proudům ø40 170 82 Možnosti připojení Uzavřené jiskřiště odolné vůči bleskovým proudům oddělení elektricky vodivých částí zařízení. • Stupeň krytí 54 • namontovanou spojkou typu 5001 pro připojení kruhového vodiče 8–10 < 10 Typ 482 Ochranná úroveň kV Jmenovitý svodový rázový proud (8/20) kA Spouštěcí napětí kV výr. kus 1 hmotnost kg/100 ks 26,500 Ochranné jiskřiště 44 145 Možnosti připojení Uzavřené jiskřiště pro přemostění místa přiblížení mezi střešníkem nízkonapěťového venkovního vedení součástmi vnější ochrany před bleskem. Namontován kabel kabelovou koncovkou M10, šroubem M10 (DIN 933) maticí M10 (DIN 934). Slouží spojení různých uzemňovacích systémů