Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS 2019-20

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 409 z 588Poznámky redaktora
Uzavřené jiskřiště odolné vůči bleskovým proudům ø40 170 82 Možnosti připojení Uzavřené jiskřiště odolné vůči bleskovým proudům oddělení elektricky vodivých částí zařízení. • Připojovací svorník; mm; nerezová ocel • Impulzní proud (10/350) • Zkoušeno BET Použití: Galvanické oddělení vnější ochraně před bleskem uzemňovacích systémech, např. 5099803 Bal. kus 1 hmotnost kg/100 ks 56,000 Oddělovací jiskřiště přepěťová ochrana propojení více uzemňovacích zařízení 232 196 144 71 Možnosti připojení Přístroj FS-V20 oddělovací jiskřiště paralelně zapojeným svodičem přepětí (ochranná úroveň < 1,5 kV). • Stupeň krytí 54 • namontovanou spojkou typu 5001 pro připojení kruhového vodiče 8–10 < 10 Typ 482 Ochranná úroveň kV Jmenovitý svodový rázový proud (8/20) kA Spouštěcí napětí kV výr. Připojuje přímo příslušné přípojnici potenciálového vyrovnání. kus 1 hmotnost kg/100 ks 26,500 Ochranné jiskřiště 44 145 Možnosti připojení Uzavřené jiskřiště pro přemostění místa přiblížení mezi střešníkem nízkonapěťového venkovního vedení součástmi vnější ochrany před bleskem. kus 1 hmotnost kg/100 ks 170,000 TBS_Typ_0A / cs / 2019/02/22 13:23:22 13:23:22 (LLExport_02298) / 2019/02/22 13:23:38 13:23:38 V objednávkách uvádějte čísla výrobků Ochranná oddělovací jiskřiště 409 Ochranná a oddělovací jiskřiště . 50 100 5,0 2,5 -20 +50 Typ 481 Impulzní proud (10/350) kA Jmenovitý svodový rázový proud (8/20) kA Ochranná úroveň kV Spouštěcí napětí kV Rozsah teplot °C výr. Slouží spojení různých uzemňovacích systémů. mezi dvěmi uzemňovacími zařízeními pro vyloučení jejich vzájemného ovlivňování nebo koroze (zabránění korozním proudům). 5240085 Bal. 5240050 Bal. Použití: Spojení uzemňovacích systémů oblasti datové techniky (funkční provozní uzemnění) 280 280 100 100 Typ FS-V20 Jmenovité výdržné napětí síťového kmitočtu V Jmenovité výdržné DC napětí V Impulzní proud (10/350) kA Jmenovitý svodový rázový proud (8/20) kA výr. Namontován kabel kabelovou koncovkou M10, šroubem M10 (DIN 933) maticí M10 (DIN 934)