Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS 2019-20

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 40 z 588Poznámky redaktora
kus 1 hmotnost kg/100 ks 211,000 TBS_Typ_0A / cs / 2019/02/22 13:23:22 13:23:22 (LLExport_02298) / 2019/02/22 13:23:38 13:23:38 V objednávkách uvádějte čísla výrobků Kombinovaný svodič, ochranná sada, typ pro síťové systémy TN-S TT 40 Ochrana před přepětím v energetice, svodič typu 1 + 2 . 5089763 Bal.. předjištění (potřebné pouze tehdy, pokud není přítomno již síti) 125 gL/gG.Ochranná sada MCD V20 třípólová NPE dálkovou signalizací Typová řada PS. spojovacích můstků, označené připojovací svorky • dálkovou signalizací bezpotenciálovým spínacím kontaktem pro sledování funkce • Pro použití síťovém systému TN-C Upozornění: Max..: Ochranná sada, svodič bleskových proudů přepětí typu 1+2 (třída B+C) pod- le VDE 0675, část 6-11 (ČSN 61643-11).) [N-PE] Maximální předjištění Teplotní rozsah Rozteč (17,5 mm) Stupeň krytí Připojovací průřez, plný vodič Připojovací průřez laněných vodičů Flexibilní připojovací průřez UN Iimp Itotal In ITotal 8/20 Imax Up tA Ifi ϑ Možnosti připojení 255 3+NPE Typ PS4-B+C TNS+FS Nejvyšší trvalé napětí V Pro- vedení výr. rázový svodový proud (8/20 μs) Ochranná úroveň Doba odezvy Schopnost zhášení následného proudu (ef. • Svodová schopnost 100 10/350 µs, testováno BET • Smontovaný propojený, vč. Rozměry 230 V Typ 1+2 class I+II 0→2 50 kA 100 kA 50 kA 100 kA 100 kA <1,3 kV <25 ns 25 kA 125 A -40 +85 °C 12 IP20 10 mm² 10 mm² 10 mm² PS4-B+C TNS+FS Jmenovité napětí SPD dle 61643-11 SPD dle IEC 61643-11 LPZ Impulzní proud (10/350) Impulzní proud (10/350) [celkový] Jmenovitý svodový proud (8/20) Rázový svodový proud (8/20) [celkový] Max