Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS 2019-20

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 30 z 588Poznámky redaktora
• Pro vyrovnání potenciálů ochraně před bleskem podle IEC 62305 (VDE 0185-305 ) • Schopnost svodu bleskových proudů (10/350) každý pól 150 (10/350) celkově • Ochranná úroveň 1,7 kV, umožňuje ochranu přístrojů • Odolnost proti zkratu kA, vstupní ochrana svodiče 500 gL/gG • Vhodný pro použití části rozvodů před elektroměrem • Zapouzdřená nevyfukující jiskřiště Použití: Průmyslová zařízení budovy vnější ochranou před bleskem tříd IV. kus 1 hmotnost kg/100 ks 117,000 TBS_Typ_0A / cs / 2019/02/22 13:23:22 13:23:22 (LLExport_02298) / 2019/02/22 13:23:38 13:23:38 V objednávkách uvádějte čísla výrobků Kombinovaný svodič MCD, typ 255 pro sítě TN-C 30 Ochrana před přepětím v energetice, svodič typu 1 + 2 . DIN VDE 0185-305. 49.8 Rozměry 230 V Typ 1+2 class I+II 0→2 50 kA 150 kA 50 kA 150 kA < 1,7 kV <100 ns 10 kA 500 A -40 +85 °C 6 IP20 VDE 10 mm² 10 mm² 10 mm² MCD 50-B 3 Jmenovité napětí SPD dle 61643-11 SPD dle IEC 61643-11 LPZ Impulzní proud (10/350) Impulzní proud (10/350) [celkový] Jmenovitý svodový proud (8/20) Rázový svodový proud (8/20) [celkový] Ochranná úroveň Doba odezvy Schopnost zhášení následného proudu leff Maximální předjištění Teplotní rozsah Rozteč (17,5 mm) Stupeň krytí Schválení Připojovací průřez, plný vodič Připojovací průřez laněných vodičů Flexibilní připojovací průřez UN Iimp Itotal In ITotal 8/20 Up tA Ifi eff ϑ Možnosti připojení 255 pólový Typ MCD 50-B 3 Nejvyšší trvalé napětí V Pro- vedení výr. Pro roz- hraní mezi (LPZ) podle koncepce zón ochrany před bleskem podle IEC 62305, resp.5 5 1 1 0 0 0 44. Kompletně sestavený propojený, sestávající následujících komponent: 3× MCD 50-B: Koordinovaný svodič bleskových proudů typu podle 61643-11.Kombinovaný svodič třípólový Kombinovaný svodič, svodič bleskových proudů typu pólový, pro použití sítích TN-C. 5096877 Bal