Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS 2019-20

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 247 z 588Poznámky redaktora
kus 1 hmotnost kg/100 ks 18,000 230 V 275 V Typ 3 class III 2→3 3 kA < 1,2 kV < 1,5 kV 16 A <25 ns FC-TAE-D Jmenovité napětí Nejvyšší trvalé napětí SPD dle 61643-11 SPD dle IEC 61643-11 LPZ Jmenovitý svodový proud (8/20) Ochranná úroveň (L-N) Ochranná úroveň (N-PE) Maximální předjištění Doba odezvy UN UC In tA Rozměry Možnosti připojení Kombinovaná přepěťová ochrana typu dle 61643-11 pro použití telefonních systémů přípojkou TAE (telefony, před rozbočovačem NTBA DSL). MHz podpora VDSL Mbps Upozornění: Technické údaje uvedené tabulce vztahují silovému napájení. • Zásuvkový adaptér • Odpojovací zařízení indikace funkčnosti • Dětská pojistka díky vyšší ochraně proti nebezpečnému dotyku • Vč. připojovacího vedení 0,5 TAE/RJ-11 • Nejvyšší trvalé napětí přípojky TAE 200 1,5 (25 °C) • Mezní kmitočet: typ. 5092824 Bal.Jemná ochrana sítě FC-TAE pro telefonní systémy koncové přístroje D čistě bílá Typ FC-TAE-D Národní verze Barva výr. TBS_Typ_0A / cs / 2019/02/22 13:23:22 13:23:22 (LLExport_02298) / 2019/02/22 13:23:38 13:23:38 V objednávkách uvádějte čísla výrobků Jemná ochrana sítě, odnímatelná 247 Ochrana před přepětím v energetice, svodič typu 3