Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS 2019-20

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 220 z 588Poznámky redaktora
kus 1 hmotnost kg/100 ks 16,800 TBS_Typ_0A / cs / 2019/02/22 13:23:22 13:23:22 (LLExport_02298) / 2019/02/22 13:23:38 13:23:38 V objednávkách uvádějte čísla výrobků Svodiče přepětí V10 Compact 220 Ochrana před přepětím v energetice, svodič typu 2 + 3 . Rozměry 385 V 385 V Typ 2+3 třída I+II 1→3 10 kA 60 kA 20 kA < 1,5 kV < ns 63 A -40 +80 °C 2,5 IP20 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² V10 COMPACT 385 Jmenovité napětí Nejvyšší trvalé napětí SPD dle 61643-11 SPD dle IEC 61643-11 LPZ Jmenovitý svodový proud (8/20) Rázový svodový proud (8/20) [celkový] Max. rázový svodový proud (8/20 μs) Ochranná úroveň Doba odezvy Maximální předjištění Teplotní rozsah Rozteč (17,5 mm) Stupeň krytí Připojovací průřez, plný vodič Připojovací průřez laněných vodičů Flexibilní připojovací průřez UN UC In ITotal 8/20 Imax Up tA ϑ Možnosti připojení 385 3+NPE Typ V10 COMPACT 385 Nejvyšší trvalé napětí V Pro- vedení výr. 5093384 Bal.Svodič přepětí Compact 385 V Zařízení přepěťové ochrany, kompaktní modul typu 3 • Přepěťová ochrana podružných rozvodech podle ČSN 2000-4-443 (IEC 60364-4-44) • Svodová schopnost (8/20) celkem • Integrované řešení pro síťové systémy modulovou šířkou mm • Vysoce výkonná varistorová technika • Včetně tepelného dynamického odpojovacího zařízení optické indikace funkčnosti • Volitelně akustickou signalizací -AS nebo dálkovou signalizací -FS Použití: Podružné/patrové rozvody ochrana přístrojů trojfázových systémech