Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS 2019-20

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 210 z 588Poznámky redaktora
rázový svodový proud (8/20 μs) Ochranná úroveň Doba odezvy Maximální předjištění Teplotní rozsah Stupeň krytí Rozteč (17,5 mm) UC Uc DC In Imax Up tA ϑ Možnosti připojení Vrchní díl typ svodič přepětí • Zásuvný vrchní díl, vrchní díl lze spodního dílu oddělit bez použití nástrojů • Vč. termického odpojovacího zařízení optické indikace poruchy • Vysoká svodová schopnost při dlouhé životnosti 550 745 pólový Typ V20-C 0-550 Nejvyšší trvalé napětí V U max DC V Pro- vedení výr.5 48 45 550 V 745 V Typ 2 class II 1→2 15 kA 40 kA < 2,4 kV < ns 125 A -40 +80 °C IP 20 1 V20-C 0-550 Nejvyšší trvalé napětí U max DC SPD dle 61643-11 SPD dle IEC 61643-11 LPZ Jmenovitý svodový proud (8/20) Max. 5099617 Bal. kus 1 hmotnost kg/100 ks 6,452 TBS_Typ_0A / cs / 2019/02/22 13:23:22 13:23:22 (LLExport_02298) / 2019/02/22 13:23:38 13:23:38 V objednávkách uvádějte čísla výrobků Příslušenství, vrchní spodní díly V20 210 Přepěťová ochrana v silnoproudé technice, svodič typu 2: .Vrchní díl svodič přepětí 550 V 17