Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS 2019-20

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 21 z 588Poznámky redaktora
Odolný vůči Alkálie, většina kyselin, alkohol. Teplotní odolnost: Vzhledem poměrně vysoké citlivosti vůči chemickým vlivům nelze doporučit používání při teplotách překračujících normální pokojovou teplotu resp. Neodolný vůči Chlór, uhlovodíky, oxidující kyseliny. Trhliny mohou být způsobeny mimo jiné acetonem, různými alkoholy, kyselinou mravenčí, etanolem, benzínem, benzolem, kyselinou máslovou, kyselinou octovou, formaldehydem, různými oleji, petrojelem, propanolem, kyselinou dusičnou, kyselinou solnou, kyselinou sírovou, roztoky mýdla, terpentýnem, trichlóretylénem, kyselinou citronovou. Nebezpečí trhliny vzniklé pnutím Relativně malé, mezi látky způsobující trhliny patří mimo jiné benzín, aromatické uhlovodíky, metanol, butanol, aceton, terpentýn. Odolný vůči Benzín, terpentýn, většina slabých kyselin. PS Polystyrol — * Záporné teploty platí pouze pro díly klidu, bez většího rázového namáhání. Odolnost proti chladu: cca minus 40°C*. Nebezpečí trhliny vzniklé pnutím Relativně vysoké. PA/PP Polyamid/polyetylén — PC Polykarbonát — Teplotní odolnost: trvalá cca 110°C (ve vodě 60°C), krátkodobá 125°C a cca minus 35°C*. Obzvlášť ohrožené jsou v takových případech díly polystyrénu polyetylénu. Neodolný vůči Kyselina máselná, koncentrovaná kyselina dusičná, koncentrovaná kyselina octová, aceton, éter, benzín benzol, ředidla barev laků, chlór, nafta. Trhliny mohou být způsobeny mimo jiné acetonem, éterem, benzínem, cyklohexanem, heptanem, metanolem, propanolem, změkčovadly některých PVC kabelových směsí. Nebezpečí trhliny vzniklé pnutím Relativně vysoké. třeba mít paměti, že plastové díly jsou ohroženy zejména při současném působení chemických vlivů vysokých teplot. cca 25°C. Neexistuje plast odolný vůči všem chemikáliím. Chemická odolnost obecně jako polyetylénu. Neodolný vůči Aceton, benzol, chlór, metylenchlorid, většina koncentrovaných kyselin. případě nejistoty lze vyžádat podrobné údaje. Uvedené materiály představují pouze malý výběr. Podmíněně odolný vůči Aceton, organické kyseliny, benzín, benzol, nafta, většina olejů. Odolný vůči Louhy anorganické kyseliny Podmíněně odolný vůči Aceton, organické kyseliny, benzín, benzol, nafta, většina olejů Neodolný vůči Chlór, uhlovodíky, oxidující kyseliny Nebezpečí trhliny vzniklé pnutím Malé, pouze při působení některých kyselin, např. typickým prvkům, které jsou po montáži trvale mechanicky tahově namáhány patří příchytky, šroubení kabelových vývodek, stahovací páska pod. Odolný vůči Benzin, benzol, nafta, aceton, ředidla pro barvy laky, oleje tuky. Odolný vůči Louhy anorganické kyseliny. PE Polyetylén — Teplotní odolnost: tvrdé druhy trvale cca 90°C, krátkodobě cca 105°C, měkké druhy trvale cca 80°C, krátkodobě cca 100°C do minus cca 40°C*. Neodolný vůči Bělící louhy, většina kyselin, chlór. kyseliny chromové, fluorovodíkové, chlorovodíkové oxidu dusného. Vznik trhlin pnutí: mohou vznikat, pokud plastový díl zatížený tahovým napětím podroben vlivu chemikálií. PP Polypropylén — Teplotní odolnost: trvalá 90°C, krátkodobá cca 110°C a cca minus 30°C*. Tehdy mohou vznikat, mimo jiné, trhliny. Trhliny pnutí mohou být dokonce způsobeny látkami, před kterými plastový díl bez mechanického napětí odolný.TBS_Typ_0A / cs / 2019/02/22 13:23:22 13:23:22 (LLExport_02298) / 2019/02/22 13:23:38 13:23:38 GFK Plast zesílený skelnými vlákny — Teplotní odolnost: -50 130°C Odolný vůči vysoká chemická odolnost, korozivzdornost, odolnost vůči účinkům UV záření PETR Petrolatum — PA Polyamid — Teplotní odolnost: trvale cca °C, krátkodobě cca 130 °C také cca minus °C*. U velmi vysušených dílů (vysoká teplota extrémně nízká vlhkost vzduchu) vysoká citlivost vůči pohonným hmotám různým ředidlům. Podmíněně odolný vůči Oleje tuky. Nebezpečí trhliny vzniklé pnutím Ve vlhkém vzduchu malé, pouze při působení některých vodných roztoků solí. Chemická odolnost všeobecně jako polyetylénu. Materiály plast