Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS 2019-20

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 190 z 588Poznámky redaktora
5094705 Bal.Svodič přepětí pólový Svodič přepětí typu 385 V • Otestován sdružením VDE • Vyrovnání potenciálů ochraně před přepětím dle ČSN 2000-4-443 (IEC 60364-4-44) • Svodová schopnost (8/20) každý pól • Svodič zásuvný dynamickým odpojovacím zařízením optickou indikací funkce • Vysoce výkonná varistorová technika Použití: Vyrovnání potenciálů (LPZ hlavních podružných rozvodech. rázový svodový proud (8/20 μs) Ochranná úroveň Doba odezvy Maximální předjištění Teplotní rozsah Rozteč (17,5 mm) Stupeň krytí Připojovací průřez, plný vodič Připojovací průřez laněných vodičů Flexibilní připojovací průřez UN UC In ITotal 8/20 Imax Up tA ϑ Možnosti připojení 385 pólový Typ V20-C 3-385 Nejvyšší trvalé napětí V Pro- vedení výr. Rozměry 350 V 385 V Typ 2 class II 1→2 20 kA 60 kA 40 kA < 1,7 kV < ns 125 A -40 +80 °C 3 IP20 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² V20-C 3-385 Jmenovité napětí Nejvyšší trvalé napětí SPD dle 61643-11 SPD dle IEC 61643-11 LPZ Jmenovitý svodový proud (8/20) Rázový svodový proud (8/20) [celkový] Max. kus 1 hmotnost kg/100 ks 34,500 TBS_Typ_0A / cs / 2019/02/22 13:23:22 13:23:22 (LLExport_02298) / 2019/02/22 13:23:38 13:23:38 V objednávkách uvádějte čísla výrobků Svodič přepětí V20, 385 typ pro sítě TN-C 190 Přepěťová ochrana v silnoproudé technice, svodič typu 2: