Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS 2019-20

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 186 z 588Poznámky redaktora
• Kompletní jednotka sestávající vrchního spodního dílu, smontovaná propojená • Zkoušeno VDE • Vhodný pro síťové systémy TN • sledováním napětí fází sledování funkce vrchních dílů svodiče • dálkovou signalizací, bezpotenciálovým přepínacím kontaktem • Zásuvný vrchní díl, vrchní díl lze vyjmout spodního dílu bez nářadí • Vč. 5096278 Bal.5 Rozměry 230 V 280 V Typ 2 class II 1→2 20 kA 80 kA 40 kA < 1,3 kV < ns 125 A -40 +80 °C 5 IP20 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² V20-C 4+FS-SÜ Jmenovité napětí Nejvyšší trvalé napětí SPD dle 61643-11 SPD dle IEC 61643-11 LPZ Jmenovitý svodový proud (8/20) Rázový svodový proud (8/20) [celkový] Max. tepelného dynamického odpojovacího zařízení • optickou indikací poruchy • Vysoká svodová schopnost při dlouhé životnosti 87. rázový svodový proud (8/20 μs) Ochranná úroveň Doba odezvy Maximální předjištění Teplotní rozsah Rozteč (17,5 mm) Stupeň krytí Připojovací průřez, plný vodič Připojovací průřez laněných vodičů Flexibilní připojovací průřez UN UC In ITotal 8/20 Imax Up tA ϑ Možnosti připojení 280 pólový Typ V20-C 4+FS-SÜ Nejvyšší trvalé napětí V Pro- vedení výr.Svodič přepětí pólový bezpečnostní kontrolou V 20-C/.: Svodič přepětí typu (třídy podle ČSN 61643-11 (VDE 0675, část 6-11), včetně dálkové signalizace sledování napětí... kus 1 hmotnost kg/100 ks 56,500 TBS_Typ_0A / cs / 2019/02/22 13:23:22 13:23:22 (LLExport_02298) / 2019/02/22 13:23:38 13:23:38 V objednávkách uvádějte čísla výrobků Svodič přepětí V20, 280 typ pro sítě TN-S 186 Přepěťová ochrana v silnoproudé technice, svodič typu 2: .5 90 61