Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS 2019-20

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 170 z 588Poznámky redaktora
. 5094764 Bal.. • novým spodním dílem MultiBase připojovacími svorkami Multi • Kompletní jednotka sestávající vrchního spodního dílu, smontovaná propojená • Zkoušeno VDE • Vhodný pro síťové systémy TT • Zásuvný vrchní díl, vrchní díl lze vyjmout spodního dílu bez nářadí • dálkovou signalizací, bezpotenciálovým spínacím kontaktem pro sledování funkce • Včetně tepelného dynamického odpojovacího zařízení • optickou indikací poruchy • Vysoká svodová schopnost při dlouhé životnosti • Označené přívodní svorky Příklad použití: Obytná budova, rodinný dům průmysl Rozměry 130 V 150 V Typ 2 class II 1→2 20 kA 80 kA 40 kA < 0,8 kV < ns 125 A -40 +80 °C 4 IP20 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² V 20-C 3+NPE+FS Jmenovité napětí Nejvyšší trvalé napětí SPD dle 61643-11 SPD dle IEC 61643-11 LPZ Jmenovitý svodový proud (8/20) Rázový svodový proud (8/20) [celkový] Max. rázový svodový proud (8/20 μs) Ochranná úroveň Doba odezvy Maximální předjištění Teplotní rozsah Rozteč (17,5 mm) Stupeň krytí Připojovací průřez, plný vodič Připojovací průřez laněných vodičů Flexibilní připojovací průřez UN UC In ITotal 8/20 Imax Up tA ϑ Možnosti připojení 150 3+NPE+FS Typ V 20-C 3+NPE+FS Nejvyšší trvalé napětí V Pro- vedení výr.Svodič přepětí třípólový NPE dálkovou signalizací V 20-C/.: Svodič přepětí typu (třídy podle 61643-11 (VDE 0675, část 6-11). kus 1 hmotnost kg/100 ks 41,300 TBS_Typ_0A / cs / 2019/02/22 13:23:22 13:23:22 (LLExport_02298) / 2019/02/22 13:23:38 13:23:38 V objednávkách uvádějte čísla výrobků Svodič přepětí V20, 150 typ pro sítě TN-S TT 170 Přepěťová ochrana v silnoproudé technice, svodič typu 2: