Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS 2019-20

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 160 z 588Poznámky redaktora
Systémové řešení svodič přepětí V20 pouzdře, 1pól. nadproudové ochraně na straně sítě Rozsah provozních teplot Stupeň krytí Schválení Průřez flexibilního vodiče (jemně laněného) Průřez pevného vodiče (plného/vícedrátového) Průřez flexibilního vodiče (jemně laněného) Průřez pevného vodiče (plného/vícedrátového) Un UC In L-N Imax Itotal Up Ures Ures Tu Možnosti připojení 280 1+N/PE Typ VG-V20-1+NPE-280 Nejvyšší trvalé napětí AC V Provedení pólů výr. rázový svodový proud (8/20 μs) Rázový svodový proud (8/20 µs) [celkový] Ochranná úroveň [L-N] Zbytkové napětí [L-N] při kA Zbytkové napětí [L-N] při kA Max. kus 1 hmotnost kg/100 ks 74,000 TBS_Typ_0A / cs / 2019/02/22 13:23:22 13:23:22 (LLExport_02298) / 2019/02/22 13:23:38 13:23:38 V objednávkách uvádějte čísla výrobků Svodič přepětí V20, 550 typ pro sítě TN-S TT 160 Přepěťová ochrana v silnoproudé technice, svodič typu 2: . nadproudová ochrana straně sítě Zkratová odolnost při max. V případě nebezpečí kondenzace vody důsledku větru, ledu, teploty nebo slunečního záření mohou být případně nutná další opatření! Rozměry Typ 2 class II Typ 4 230 V 280 V 20 kA 40 kA 60 kA 1,3 kV 0,7 kV 0,9 kV 160 gL/gG 50 eff -40 +80 °C IP66 ÖVE, UL 1,5 mm² 1,5 mm² 16 AWG 16 AWG VG-V20-1+NPE-280 SPD dle 61643-11 SPD dle IEC 61643-11 SPD dle 1449 Jmenovité napětí (50/60 Hz) Nejvyšší trvalé napětí AC Jmenovitý impulzní svodový proud (8/20 µs) Max. 5095381 Bal. NPE 280 V Svodič přepětí typu dle DIN 61643-11 • Vyrovnání potenciálů ochraně před přepětím dle ČSN 2000-4-443 (IEC 60364-4-44) • Kompletní jednotka, předem smontováno připraveno připojení polykarbonátovém pouzdře (IP66) • Svodová schopnost (8/20) každém pólu díky vysoce výkonným varistorům Použití: Vyrovnání potenciálů hlavních podružných rozvodech