Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS 2019-20

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 149 z 588Poznámky redaktora
nadproudové ochraně na straně sítě Rozsah provozních teplot Stupeň krytí Schválení Kontakty dálkové signalizace Spínací výkon AC Spínací výkon DC Připojovací průřez svorek dálkové signalizace Připojovací průřez svorek pro dálkovou signalizaci Průřez flexibilního vodiče (jemně laněného) Průřez pevného vodiče (plného/vícedrátového) Průřez flexibilního vodiče (jemně laněného) Průřez pevného vodiče (plného/vícedrátového) Un UC In L-N Imax Itotal Up Ures Ures Tu Rozměry Možnosti připojení Svodič přepětí typu 2 • ochraně před přepětím vyrovnání potenciálů dle ČSN 2000-4-443 (IEC 60364-4-44) • Svodová schopnost (8/20) pól díky vysoce výkonným varistorům • Modulární vyjímatelný svodič dynamickým odpojovacím zařízením optickou signalizací stavu • Blokovací funkce proti vibracím napěťové kódování • Plast dle V-0 • Varianta osazena bezpotenciálovým přepínacím kontaktem pro dálkovou signalizaci Použití: Vyrovnání potenciálů hlavních podružných rozvaděčích TBS_Typ_0A / cs / 2019/02/22 13:23:22 13:23:22 (LLExport_02298) / 2019/02/22 13:23:38 13:23:38 V objednávkách uvádějte čísla výrobků Svodič přepětí V20, 385 typ pro sítě TN-C 149 Přepěťová ochrana v silnoproudé technice, svodič typu 2: .Svodič přepětí V20, pólový, dálková signal. kus 1 hmotnost kg/100 ks 37,600 Typ 2 class II Typ 4 230 V 385 V 20 kA 40 kA 120 kA 1,7 kV 1,2 kV 1,4 kV 160 gL/gG 50 eff -40 +80 °C IP20 UL, ÖVE, VDE, KEMA Přepínací kontakt 230 0,5 A 230 0,1 0,5 A 0,5 1,5 mm² 21 AWG 1,5 mm² 1,5 mm² 16 AWG 16 AWG V20-3+FS-385 SPD dle 61643-11 SPD dle IEC 61643-11 SPD dle 1449 Jmenovité napětí (50/60 Hz) Nejvyšší trvalé napětí AC Jmenovitý impulzní svodový proud (8/20 µs) Max. 5095303 Bal. rázový svodový proud (8/20 μs) Rázový svodový proud (8/20 µs) [celkový] Ochranná úroveň [L-N] Zbytkové napětí [L-N] při kA Zbytkové napětí [L-N] při kA Max. nadproudová ochrana straně sítě Zkratová odolnost při max., 385 V 385 IP20 Typ V20-3+FS-385 Nejvyšší trvalé napětí AC V Provedení pólů Stupeň krytí výr