Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS 2019-20

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 130 z 588Poznámky redaktora
kus 1 hmotnost kg/100 ks 24,300 TBS_Typ_0A / cs / 2019/02/22 13:23:22 13:23:22 (LLExport_02298) / 2019/02/22 13:23:38 13:23:38 V objednávkách uvádějte čísla výrobků Svodič přepětí V20, 280 typ pro sítě TN-S TT 130 Přepěťová ochrana v silnoproudé technice, svodič typu 2: . nadproudová ochrana straně sítě Zkratová odolnost při max. nadproudové ochraně na straně sítě Rozsah provozních teplot Stupeň krytí Schválení Průřez flexibilního vodiče (jemně laněného) Průřez pevného vodiče (plného/vícedrátového) Průřez flexibilního vodiče (jemně laněného) Průřez pevného vodiče (plného/vícedrátového) Un UC In L-N Imax Itotal Up Up L-PE Ures Ures Tu Možnosti připojení 280 1+N/PE IP20 Typ V20-1+NPE-280 Nejvyšší trvalé napětí AC V Provedení pólů Stupeň krytí výr. 5095251 Bal. rázový svodový proud (8/20 μs) Rázový svodový proud (8/20 µs) [celkový] Ochranná úroveň [L-N] Společná ochranná úroveň [L-PE] Zbytkové napětí [L-N] při kA Zbytkové napětí [L-N] při kA Max.Svodič přepětí V20, pólový NPE, 280 V Svodič přepětí typu 2 • ochraně před přepětím vyrovnání potenciálů dle ČSN 2000-4-443 (IEC 60364-4-44) • Svodová schopnost (8/20) pól díky vysoce výkonným varistorům • Modulární vyjímatelný svodič dynamickým odpojovacím zařízením optickou signalizací stavu • Blokovací funkce proti vibracím napěťové kódování • Plast dle V-0 • Varianta osazena bezpotenciálovým přepínacím kontaktem pro dálkovou signalizaci Použití: Vyrovnání potenciálů hlavních podružných rozvaděčích Rozměry Typ 2 class II Typ 4 230 V 280 V 20 kA 40 kA 60 kA 1,3 kV 1,5 kV 0,8 kV 1,0 kV 160 gL/gG 50 eff -40 +80 °C IP20 UL, ÖVE, VDE, KEMA 1,5 mm² 1,5 mm² 16 AWG 16 AWG V20-1+NPE-280 SPD dle 61643-11 SPD dle IEC 61643-11 SPD dle 1449 Jmenovité napětí (50/60 Hz) Nejvyšší trvalé napětí AC Jmenovitý impulzní svodový proud (8/20 µs) Max