Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS 2019-20

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 126 z 588Poznámky redaktora
5095163 Bal. nadproudová ochrana straně sítě Zkratová odolnost při max. nadproudové ochraně na straně sítě Rozsah provozních teplot Stupeň krytí Schválení Průřez flexibilního vodiče (jemně laněného) Průřez pevného vodiče (plného/vícedrátového) Průřez flexibilního vodiče (jemně laněného) Průřez pevného vodiče (plného/vícedrátového) Un UC In L-N Imax Itotal Up Ures Ures Tu Možnosti připojení 280 IP20 Typ V20-3-280 Nejvyšší trvalé napětí AC V Provedení pólů Stupeň krytí výr. rázový svodový proud (8/20 μs) Rázový svodový proud (8/20 µs) [celkový] Ochranná úroveň [L-N] Zbytkové napětí [L-N] při kA Zbytkové napětí [L-N] při kA Max. kus 1 hmotnost kg/100 ks 36,000 TBS_Typ_0A / cs / 2019/02/22 13:23:22 13:23:22 (LLExport_02298) / 2019/02/22 13:23:38 13:23:38 V objednávkách uvádějte čísla výrobků Svodič přepětí V20, 280 typ pro sítě TN-C 126 Přepěťová ochrana v silnoproudé technice, svodič typu 2: .Svodič přepětí V20, pólový, 280 V Svodič přepětí typu 2 • ochraně před přepětím vyrovnání potenciálů dle ČSN 2000-4-443 (IEC 60364-4-44) • Svodová schopnost (8/20) pól díky vysoce výkonným varistorům • Modulární vyjímatelný svodič dynamickým odpojovacím zařízením optickou signalizací stavu • Blokovací funkce proti vibracím napěťové kódování • Plast dle V-0 • Varianta osazena bezpotenciálovým přepínacím kontaktem pro dálkovou signalizaci Použití: Vyrovnání potenciálů hlavních podružných rozvaděčích Rozměry Typ 2 class II Typ 4 230 V 280 V 20 kA 40 kA 120 kA 1,3 kV 0,8 kV 1,0 kV 160 gL/gG 50 eff -40 +80 °C IP20 UL, ÖVE, VDE, KEMA 1,5 mm² 1,5 mm² 16 AWG 16 AWG V20-3-280 SPD dle 61643-11 SPD dle IEC 61643-11 SPD dle 1449 Jmenovité napětí (50/60 Hz) Nejvyšší trvalé napětí AC Jmenovitý impulzní svodový proud (8/20 µs) Max