Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS 2019-20

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 100 z 588Poznámky redaktora
Svodič bleskových proudů typu 1 • Kompletně smontovaná 3pól. přípojná jednotka • Pro vyrovnání potenciálů ochraně před bleskem dle ČSN 62305 (IEC 62305) • Schopnost svodu bleskových proudů (10/350) pól • Schopnost zhášení následných proudů kAeff, vstupní ochrana svodiče 400 gL/gG • Zapouzdřené nevyfukující svodiče typu jiskřiště pro použití rozvaděčových skříních • Odpojovací zařízení optickou indikací • Dálková signalizace bezpotenciálovým přepínacím kontaktem • hotové montáži sběrné lišty nebo stěny Použití: Výhradně pro síťové systémy 400/690 V. Rozměry 400 V 440 V Typ 1 class I 35 kA 35 kA 2,5 kV 50 kA 400 A IP20 < 100 ns -40 +85 °C MCF 35-P3+FS-440 Jmenovité napětí Nejvyšší trvalé napětí SPD dle 61643-11 SPD dle IEC 61643-11 Impulzní proud (10/350) Jmenovitý svodový proud (8/20) Ochranná úroveň Schopnost zhášení následného proudu leff Maximální předjištění Stupeň krytí Doba odezvy Teplotní rozsah UN UC Iimp In Up Ifi eff tA ϑ Možnosti připojení 440 pólový Typ MCF 35-P3+FS-440 Nejvyšší trvalé napětí V Pro- vedení výr. signal. 5096976 Bal. dálk.AlG Hliníkový tlakový odlitek Svodič bleskových proudů MCF 35, 400/690 3pól. kus 1 hmotnost kg/100 ks 400,000 TBS_Typ_0A / cs / 2019/02/22 13:23:22 13:23:22 (LLExport_02298) / 2019/02/22 13:23:38 13:23:38 V objednávkách uvádějte čísla výrobků Svodič bleskových proudů MCF 35, 400/690 pro silnoproudé sítě 100 Ochrana před přepětím v energetice, svodič typu 1